Skip to main content


*** --*-- ***


{  หนึ่ง    }
@   ช่วงนี้   ไม่รู้เป็นไร  รู้สึกเบื่อกับคำว่า …
---  “  คนดี … คนดีศรีสังคม… คนมีคุณธรรม – ศีลธรรม  ฯลฯ “

ที่เอามากรอกรูหูประชาชน ทุกชนชั้น – ทุกชั้นชน อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน
… เซ๊ง  เบื่อหน่าย ซะเต็มประดา
เมื่อเราล่วงรู้ว่า---  คนบางคน … หลายคน…บางกลุ่ม…บางพวก  ฯลฯ  นั้น
“ ดี “   แต่เพียง…” ปรากฏการณ์ “  สร้างภาพ
แต่ทว่าโดย “ ธาตุแท้ “ แล้ว มิใช่เลย … ไม่เจ๋งเป้ง
เบื้องหน้า… ดูสะอาด สะอ้าน  พิสุทธิ์ใส  ไร้ราคีคาว
แต่ เบื้องหลัง… ( ขอโทษ ที่ขอใช้คำเหล่านี้ )
เบื้องหลัง… แสน สกปรก โสโครก โสมม…สถุลถ่อย ริยำตำบอน ฯลฯ
ถ้าเราสังเกตดู…พวกเขามักจะ “ เทศนาในสิ่งที่พวกเขาไม่เชื่อ
แต่ ดันไปสั่งสอนคนอื่น
ฉัน  จึงรู้สึก… เบื่อหน่าย…เอียน…เอือมระอา  ซะเต็มประดา

{ สอง  }
@  ข อ   ให้เรา มาเป็น  “ คนเลว “   กันเถิด
เป็น …
---  Bad  Boys
---  Bad  Girls
--- Bad   Men
--- Bad   Women
--- Bad  Humanity
…Etc …etc… etc…
มา  เป็น  “ คนเลว “  ใน “สายตา “  ของพวก  “ คนดี “ สายพันธุ์เผด็จการ ทั้งในทางแฝงเร้น และ  โจ่งแจ้ง”  …นั้นๆ กันเถิด
ส่วนตัว “ เรา “  จัก  “ ดี  - เลว “  อย่างไร ?
ก็ให้อยู่ใน  “ สายตา “   ของ  “ ประชาชน “   เถิด
ให้  “ ประชาชน ตัดสิน “   เ รา   เอง
มาเป็น  “ คนเลว “  กันให้   มากๆ
เพื่อจักได้ช่วยกัน … “ พลิกฟ้า  -  คว่ำดิน “  !   @
 

 

หมายเหตุ :::  ---เขียนที่ “บ้านไม้ชายทุ่ง “ บ้านท่าเกวียน ตำบลหนองจ๊อม ( ดินแดน “ ขบถพญาผาบ “ )
อำเภอสันทราย,เชียงใหม่
---  ขอบคุณภาพประกอบจาก : internet

 

 

บล็อกของ แสงดาว ศรัทธามั่น

แสงดาว ศรัทธามั่น
 *--*--*{ กาพย์”ลุกขึ้นสู้” }
แสงดาว ศรัทธามั่น
{  กลอนเปล่าอิสรา  }@  ลมหนาวเหนือ พัดโชยมา…ยามต้องไล้ผิวกายร้อนที่รุ่มก็คลายกลิ่นอายเหมันตฤดู …ไม่รู้ลืม @
แสงดาว ศรัทธามั่น
 
แสงดาว ศรัทธามั่น
 ***** --*-- ***** --*-- *****@   “  ฮา  ติง จัง…จังคนมีอำนาจล้นฟ้า  แต่รังแก คนยากไจ้ อำนาจ แบบ ต๋ามใจ๋ เขา “น้องสาว  ผู้ดีงาม ใจงาม ของฉัน  แล ของโลกชีวิต อีกคนหนึ่ง