ในห้วงคำนึงขบถโรม๊านซ์: ฉันจึงกลายเป็นคนที่ไม่รักชาติ

 

*******--*-- *******
@ “ชาติ”คือ  “ประชาชน”… “ประชาชน” คือ “ชาติ”
รัก”ชาติ” ต้อง รัก “ประชาชน”
“ชาติ” มิใช่มีอยู่ในธงชาติ สามสี
ที่ชักขึ้น -  ชักลง ทุกเช้า – ค่ำ
ยืนตรงเคารพธงชาติ ก็หมายถึงต้อง ยืนตรงเคารพประชาชน ที่มีบุญคุณต่อ ข้ารัฐการทั้งหลาย
อันเสียภาษีให้ พวกท่านได้ กินอยู่มาจนบัดนี้…
มิใช่ไปเคารพพวกเผด็จการความคิดศักดินาจารีตนิยม                                                                                                                   และ พวกที่อยู่ใน กลุ่มทุนนิยม ในส่วนที่สามานย์เผด็จการ
… อัน “ล้าหลัง  - คลั่งชาติ “
ที่ฉุดรั้งมิให้เกิดความยุติธรรมในสังคม…ฉุดรั้ง มิให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ดีงาม
ด้วยพวกเขาเหล่านั้นพรั่นเกรงการสูญเสียผลประโยชน์…                                                                                                 ที่ อยู่เหนือ “ประชาชน…เอารัดเอาเปรียบ “ประชาชน” เรื่อยมา
นั่งอยู่บนหลัง บ่า ไหล่ ประชาชน” …นิรันดร์มา
…ใคร  ที่ไร้เดียงสา ตาบอดใบ้ หรือ  เสแสร้ง ทำเป็น ตาบอดใบ้ มองไม่เห็น
ก็จักไม่มีวัน   บรรลุธรรม  เป็นอันขาด !
…ตัวฉันแลกเปลี่ยนสนทนาธรรม กับเพื่อนๆ พี่น้องมานาน หลายหน แล้วว่า…
ฉันมิใช่คนไทยสมมุติ …อย่ามาแส่เสือกไล่ให้ฉันไปอยู่ที่อื่น…
เหมือนพวกอวิชชาเผด็จการงี่เง่า ทั้งหลาย  … ที่มักจะกล่าวเช่นนั้น
… ฉันคือ มนุษยชน ที่ บรรพบุรุษ ของฉันกำเนิดบนดาวโลก แผ่นดินนี้  มานมนาน
ตั้งแต่ยังไม่มีชาติประเทศ พรมแดน ภาษา สีผิว เผ่าพันธุ์ มากางกั้น ฯลฯ
เป็นดั่งนั้น …   
โปรดจดจำเอาไว้ให้ดีๆในอ่องออ   มันสมองของพวกท่าน
“ชาติ”  คือ “ ประชาชน”…”ประชาชน “  คือ “ชาติ”
ถ้า “ ชาติ ”   มิได้หมายถึง  “ ประชาชน ”  
… หมายถึงใครก็บ่ ฮู้ …
ฉั น จึงต้องกลายเป็น คน ที่ไม่ “รักชาติ” @

{   หมายเหตุ :   หากเราเป็น   ” มนุษย์ที่แท้ ”   …       
พึงรับฟัง ความคิดเห็นต่าง…
“ การมองโลก  - มองชีวิต  ”   และ  “ การเข้าใจโลก -  เข้าใจชีวิต  ”     ที่  ”   แตกต่าง  ”กัน ออกไป…
มิเช่นนั้น คุณก็คือ ซากเดนความคิดเผด็จการ ดีๆ  นี่เอง !
จึ่ง เรียนแลกเปลี่ยนความคิดอิสระเสรี
มาด้วย ความเคารพ อย่างสูง … }
“แสงดาว   ศรัทธามั่น”
ฤดูพรรษา …ย่ำค่ำ… พฤหัสบดี  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙
บนเตียงนอน…  “  Sitdhi   Guest   House “….
ใจกลางเมืองศูนย์ กลางอำนาจรัฐเผด็จการ ฯ !
… ยินดี ขอบคุณเครดิตภาพจาก net…. อะ ค่า
 

 

ในห้วงคำนึงขบถโรม๊านซ์ ::: เสียงประชาชน

 

{ (  กลอนลูกทุ่งกรุงไท    )  }
@ “ประชาธิปไตย “  ก็คือ  “ ประชาธิปไตย “
“ ประชาชน “ เรา  ต้องเป็นใหญ่ ในชีวิต
“เผด็จการ” ที่เป็น “ธรรม” หรือ  หรือ พึงอย่าคิด
ขำ… ขรรรม … ล้วนดัดจริต อำมหิต มิผ่องอำไพ