ในห้วงคำนึงขบถโรม๊านซ์ :::

 


ไปเบิกทาง สู่  ฟ้าใหม่
จิตวิญญาณ แหละ  หัวใจ
พราวไสว สร้าง  ทางธรรม์
… มาเรา  ร่วม ก้าวย่าง
สู่เส้นทาง ที่สร้างสรรค์
มือ – ตีน – ใจ…คนนั้น
“ลุกขึ้นสู้ “  เพื่อ  ชุธรรม
---  “ ลุกขึ้นสู้ “  ผู้   กดขี่
ชั่วตาปี มัน เหยียบย่ำ
หลอมจิตวิญญาณ จำ
ร่วมตอกย้ำ  ทางเสรี !
…  เหนือ … กลาง… อิสานใต้
ออก  -  ตก  ไซร้…ในทุกที่
พลิกฟื้น ปฐพี
แห่ง  มหาประชาชน  @

 

หมายเหตุ : เครดิต ภาพประกอบจาก google  net…ขอขอบพระคุณ


 

ในห้วงคำนึงขบถโรม๊านซ์ ::: เสียงประชาชน

 

{ (  กลอนลูกทุ่งกรุงไท    )  }
@ “ประชาธิปไตย “  ก็คือ  “ ประชาธิปไตย “
“ ประชาชน “ เรา  ต้องเป็นใหญ่ ในชีวิต
“เผด็จการ” ที่เป็น “ธรรม” หรือ  หรือ พึงอย่าคิด
ขำ… ขรรรม … ล้วนดัดจริต อำมหิต มิผ่องอำไพ