Skip to main content

 

***** --*-- ***** --*-- *****

@   “  ฮา  ติง จัง…

จังคนมีอำนาจล้นฟ้า  แต่รังแก คนยาก

ไจ้ อำนาจ แบบ ต๋ามใจ๋ เขา “

น้องสาว  ผู้ดีงาม ใจงาม ของฉัน  แล ของโลกชีวิต อีกคนหนึ่ง

บ่นใน  face   book… เธอบอก  เกลียดคนที่มีอำนาจล้นฟ้า

รังแกแต่คนทุกข์ยาก …ใช้อำนาจ ตามใจ ตัวเอง …

--- ฉัน บอกปลอบใจ เธอว่า …

“  ใจ เย็นๆ … ใจ เย็นๆ  เจ้า … Take  it  easy… “

“  ใจ เย็นๆ …  ใจ  ร่มๆ “

บ่ เมิน  บ่ นาน ดอก … ต้องได้เห็น  ท้องฟ้า แจ่มใส

เมื่อ มนุษย์ ส่วนข้างมากในสังคม  มี  “ ดวงตา สว่างไสว “  มองเห็น  “ สัจธรรม “

บรรลุธรรม !

…  “อำนาจ “  นั้น อยู่ได้ไม่นาน หรอก

“ สัจธรรม “ ต่างหาก อยู่ เป็นนิรันดร์

ใจเย็นๆ … เพื่อนมนุษย์ตีนติดดิน ตัวน้อยนิด  ทั้งหลาย เอ๋ย…

การ  “ ระเบิดใหญ่ … Big  Bang  “

จัก ต้อง บังเกิด ขึ้น ย่างแน่นอน !  @

ราตรีย่างเข้าสู่ ฤดูฝน … ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘

ล้านนาอิสระ, เจียงใหม่

… ขอบคุณ ภาพประกอบจาก google   net… อะฮับ

 

บล็อกของ แสงดาว ศรัทธามั่น

แสงดาว ศรัทธามั่น
 *--*--*{ กาพย์”ลุกขึ้นสู้” }
แสงดาว ศรัทธามั่น
{  กลอนเปล่าอิสรา  }@  ลมหนาวเหนือ พัดโชยมา…ยามต้องไล้ผิวกายร้อนที่รุ่มก็คลายกลิ่นอายเหมันตฤดู …ไม่รู้ลืม @
แสงดาว ศรัทธามั่น
 
แสงดาว ศรัทธามั่น
 ***** --*-- ***** --*-- *****@   “  ฮา  ติง จัง…จังคนมีอำนาจล้นฟ้า  แต่รังแก คนยากไจ้ อำนาจ แบบ ต๋ามใจ๋ เขา “น้องสาว  ผู้ดีงาม ใจงาม ของฉัน  แล ของโลกชีวิต อีกคนหนึ่ง