ในห้วงคำนึงขบถโรม๊านซ์ : : “ เป็นคนดียังไงก็ต้องกลัว “


{  ๑  }
                   @    “   เป็นคนดี   ไม่ต้องกลัว
แล้วเจ้าหน้าที่ชั่วไม่มีหรือไร:
คนดี  ถูกคนของรัฐ รังแกถมเถไป
ท่านไม่รู้ ? .. หรืออยู่ ใต้กะลา
        เป็น คนดี ยังไง ก็ต้องกลัว
ทุกทิศทั่ว ระวังไว้ ปลอดภัยกว่า
อาจมี คนบ้าถือมาตรา เข้ามา
บุกปล้นด้วย ตัณหา… ก็อาจมี “  @ 
{  “  กฤษดิ์ศักดิ์    เคหะวัฒกานนท์ “ }
(  จากบทกวี เว็บ  “ ประชาไท “… Sun, 2015 – 04  -  05   11: 23  )
{ ๒  }

@  “เป็น คนดี ยังไงก็ต้องกลัว”
แสนโฉดชั่ว ธาตุแท้ คือกดขี่
ปลอมตัวมาในนามของ “คนดี”
มีทุกที่เบียนบีฑาประชาชน
… คือพวกนักศีลธรรมจ๋า พวกจารีต
ล้วนกันกีดพี่น้องเราทุกแห่งหน
อนุรักษ์ นิยมเพื่อชนชั้นประโยชน์ตน
กลัวถูกโค่นรากเหงา อัน อัปรีย์

--- เมื่อดวงตาประชาชนเริ่ม สว่างไสว
จิตวิญญาณหัวใจไม่หลีกหนี
รำร่ายร้องบทเพลงสามัคคี
ยุทธศาสตร์ – ยุทธวิธี…ร่วมหลอมลงแรง
…จึงชนชั้นเผด็จการศักดินาผวา พรึงพรั่น
ย่อมร่วมกันสกัดกั้นทุกหนแห่ง
ยิ่งชูเชิดเรื่อง “คนดี “ …ยิ่งสำแดง
ยิ่งฝังแฝงอุดมการณ์ด้าน”ความดี “
…รู้เท่าทัน รู้เท่าทัน…พี่น้องเอ๋ย
มิเมินเฉย “ลุกขึ้นสู้” ชูศักดิ์ศรี
หลอมพลัง จิตวิญญาณ มั่นไว้ใน ปฐพี
“ความดีงามที่แท้ “ … ต้องมีจริง !                                                                                                                    - - -    ต้องเป็นจริง ! @

{  “แสงดาว  ศรัทธามั่น “}

@--- ได้เสพรสบทกวีชื่อ “ เป็นคนดียังไงก็ต้องกลัว “  แล้ว
ให้อยาก เรียงร้อย รสกวี ต่อยิ่งนัก…จึงรจนาร่วมไม่รีรอ @

ฤดูฝน…เย็นย่ำสนธยา นกกาบินกลับคืนรัง “ 
ศุกร์สวัสดี … ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘
ล้านนาอิสระ, เจียงใหม่
หมายเหตุ :  ภาพประกอบ…เครดิตจาก internet… ขอบคุณ ฮับ

 

 

ในห้วงคำนึงขบถโรม๊านซ์ ::: เสียงประชาชน

 

{ (  กลอนลูกทุ่งกรุงไท    )  }
@ “ประชาธิปไตย “  ก็คือ  “ ประชาธิปไตย “
“ ประชาชน “ เรา  ต้องเป็นใหญ่ ในชีวิต
“เผด็จการ” ที่เป็น “ธรรม” หรือ  หรือ พึงอย่าคิด
ขำ… ขรรรม … ล้วนดัดจริต อำมหิต มิผ่องอำไพ