Skip to main content
Film Kawan (ฟิล์ม กาวัน)
อิโล อิโล (Ilo-Ilo) :  สิงคโปร์-ฟิลิปปินส์ เกิด ตาย และการอยู่ร่วมกัน ในวันที่เราหลงลืมอะไรบางอย่าง 
I walk the line
ก่อนจะไปพูดเรื่องอื่น อาจจะมีคนสงสัยอยู่พอประมาณว่าทุนการศึกษาบ้าอะไรส่งคนไปเรียนที่ประเทศคอสตาริกา (อะไรนะ? แองโกล่า! อะไรนะ? อันดอร์ร่า! ไม่ใช่ ก็บอกว่าคอสตาริกา!