Film-Kawan's picture
ดูหนังเพื่อนบ้านก็เหมือนมองกระจก จะเห็นตัวเองในนั้น เห็นด้านขวาที่อยู่ฝั่งซ้ายและด้านซ้ายที่อยู่ฝั่งขวา ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เพียงนิด เพียงเปิดกระจกมอง

 Film Kawan คือกลุ่มนักศึกษาทั้งอดีตและปัจจุบัน ซึ่งเป็นผู้ที่นิยมชมชอบในภาพยนตร์อุษาคเนย์ ซึ่งก็คือภาพยนตร์ของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน จนก่อกำเนิดขึ้นเป็นกลุ่มอิสระดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับภาพยนตร์อุษาคเนย์ เช่น ทำหนังสือ จัดเทศกาลภาพยนตร์ และเสวนาประเด็นเพื่อนบ้านผ่านภาพยนตร์ โดยเชื่อว่าหนังของเพื่อน (บ้าน) จะสามารถทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจกันมากขึ้นผ่านการชมภาพยนตร์

คำว่า "Film Kawan" สองคำนี้ แปลว่า “หนังของเพื่อน” โดย “Film” เป็นคำสากลที่เราคุ้นเคยความหมายกันอยู่แล้ว ส่วนคำว่า “Kawan” หมายถึง “เพื่อน” ในภาษามลายู ซึ่งถือเป็นภาษาสากลของภูมิภาคอาเซียน เพราะถูกใช้พูดกันในหลายประเทศมากที่สุด   
ความหมายของคำว่า “Film Kawan” สะท้อนเป้าประสงค์ของกลุ่ม ที่ต้องการบอกเล่าเรื่องราวและประเด็นเพื่อนบ้านอุษาคเนย์ผ่าน “หนังของเพื่อน” มาเล่าสู่กันฟัง ทั้งที่จริงแล้ว “เรา” และ “เพื่อน” อยู่ใกล้กันมาก แต่ทั้งเราและเพื่อนกลับไม่ค่อยมีโอกาสได้ดูภาพยนตร์ของกันและกันมากนัก

บล็อกของ Film-Kawan

A Guerra Da Beatriz ในฐานะบันทึกบนแผ่นฟิล์มเรื่องแรกของ ติมอร์ ตะวันออก สงครามยังไม่สิ้นสุด

 

A Guerra Da Beatriz ในฐานะบันทึกบนแผ่นฟิล์มเรื่องแรกของ ติมอร์ ตะวันออก สงครามยังไม่สิ้นสุด

อิโล-อิโล (Ilo-Ilo) : สิงคโปร์-ฟิลิปปินส์ เกิด ตาย และการอยู่ร่วมกัน ในวันที่เราหลงลืมอะไรบางอย่าง

อิโล อิโล (Ilo-Ilo) :  สิงคโปร์-ฟิลิปปินส์ เกิด ตาย และการอยู่ร่วมกัน ในวันที่เราหลงลืมอะไรบางอย่าง

 

ภาพยนตร์เวียดนาม เมื่อรัฐออกแบบไม่ได้

Pasir Berbisik ภาพยนตร์สตรีนิยมที่ทุบกล่องดวงใจของสังคมชายเป็นใหญ่

Indochine: อวสาน “อินโดจีน” ประดิษฐกรรมอาณานิคมฝรั่งเศส กับหนทางสู่เอกราชเวียดนาม

4:30 ชั่วโมงยามแห่งความเหงาและโศกนาฏกรรมของสังคมเมือง

JOURNEY FROM THE FALL: ภาพยนตร์เวียดนามกับประวัติศาสตร์ที่ไม่อยากให้จำ

Berbagi Suami: ผู้หญิงกับทางที่ (ไม่ได้) เลือก เพื่อใช้สามีร่วมกัน

  หากพวกเจ้าไม่สามารถให้ความยุติธรรมแก่บรรดา(สตรี)กำพร้าได้ ก็จงแต่งงานกับสตรีที่ดีแก่พวกเจ้า จะสองคน หรือสามคน หรือสี่คน แต่ถ้าพวกเจ้าเกรงว่าจะไม่สามารถให้ความยุติธรรมได้ก็จงแต่งงานกับสตรีเพี

The White Silk Dress: รอยน้ำตาแห่งชีวิตบนผืนผ้ากับโศกนาฏกรรมแห่งสงครามบนชุดอ๋าวส่าย

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ Film-Kawan