สมบูรณาญาสิทธิราชย์

ข้อความคิดเรื่องหลัก The King can do no wrong ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ข้อความคิดเรื่องหลัก The King can do no wrong ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์


พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล, รวบรวม


หมายเหตุ : ท่านที่จะนำไปใช้กรุณาให้เครดิตการค้นคว้าฐานข้อมูลดิบของผมด้วย 


๑.ขุนหลวงพระไกรสี (เทียม)


Subscribe to สมบูรณาญาสิทธิราชย์