สุรชัย (แซ่ด่าน) ด่านวัฒนานุสรณ์

สวัสดีปีใหม่:คำบอกเล่า,บทความและกวีจากสิบผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษกรุงเทพ

คำอวยพรที่ล่าช้าจากความขลาดกลัวของผู้หวังดีที่อยู่ในโลกกว้างว่า แม้แต่ความคิด ความรู้สึกและสภาพภายในจากคำบอกเล่าของพวกเขาก็อาจนำผลกระทบที่เลวร้ายยิ่งกว่ามาสู่พวกเขาได้ 

Subscribe to สุรชัย  (แซ่ด่าน) ด่านวัฒนานุสรณ์