สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์/เนลสัน แมนเดล่า ประเทศไทย

 
วันนี้สภาผู้แทนคนเสื้อแดงในคุก จะอภิปรายพูดถึงคนเสื้อแดงที่ถูกคุมขังอยู่ในคุกคนหนึ่ง เขาถูกกล่าวหาในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 รวมทั้งหมด 5 คดี ต่างกรรม ต่างวาระ เขารับสารภาพไม่ขอต่อสู้คดี ศาลตัดสินจำคุกคดีละ 2 ปี 6 เดือน ให้นับต่อแต่ละคดี เวลานี้คดีสิ้นสุดหมดแล้ว
 
เขาผู้นี้ก็คือ อาจารย์สุรชัย แซ่ด่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสนามหลวง ประธานกลุ่มแดงสยามนั่นเอง อาจารย์สุรชัย ติดคุกมาแล้ว 3 รอบ รวม 21 ปี โดยรอบแรก ถูกศาลพิพากษาจำคุก 6 ปี แต่ถูกจองจำอยู่เพียง 3 ปี รอบที่สอง ถูกศาลทหารพิพากษาจำคุก 23 ปี หนึ่งคดี และพิพากษาประหารชีวิตอีกคดีหนึ่ง ถูกคุมขังอยู่ 16 ปี ส่วนรอบนี้เป็นรอบที่ 3 ถูกตัดสิน 5 คดี 12 ปี 6 เดือน ถูกขังมาแล้ว 1 ปี 4 เดือน ยังไม่รู้ว่าจะต้องอยู่อีกกี่ปี
 
อาจารย์สุรชัย คาดว่าจะอยู่ในคุกประมาณ 6-7 ปี ก็จะทำสถิติเท่ากับท่านเนลสัน แมนเดล่า แห่งประเทศแอฟริกาใต้ ที่ติดคุกอยู่ 27 ปี ออกจากคุกตอนอายุ 76 ปี อ.สุรชัยปีนี้ อายุ 70 ปี ถ้าอยู่ในคุกอีก 6 ปี ออกจากคุก็ 76 ปี เท่ากับท่านเนลสัน แมนเดล่า และติดคุก 27 ปีเท่ากัน อ.สุรชัยจึงเป็น เนลสัน แมนเดล่า แห่งประเทศไทย แต่จะเป็นเพียงเนลสัน แมนเดล่า ที่ติดคุกเท่านั้น ไม่ใช่เนลสันที่เป็นประธานาธิบดีหรอก
 
ทำไม อ.สุรชัย จึงคิดว่าต้องถูกคุมขังอยู่ในคุกถึง 6-7 ปี เพราะคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ที่ผ่านมาไม่เคยมีใครที่จะต้องถูกคุมขังอยู่นานขนาดนั้น เพราะเป็นคดีที่ละเมิดต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์จะทรงมีพระเมตตาพระราชทานอภัยโทษเสมอ ซึ่ง อ.สุรชัย ก็เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานอภัยโทษประทานชีวิตให้มาแล้ว
 
อ.สุรชัย คงจะคาดการณ์ไปในทางร้ายว่า เพราะเคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานอภัยโทษ ประหารชีวิตให้มาแล้วนั่นเอง จึงอาจจะไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษพิเศษในครั้งนี้ เนื่องจากจะถูกมองว่าไม่เข็ดหลาบ จึงเตรียมติดคุกยาว ถึงขนาดทำพินัยกรรมเอาไว้ เผื่อตายในคุกทีเดียว
 
ที่ประชุมสภาผู้แทนคนเสื้อแดงในคุกมีความเห็นว่า อ.สุรชัย เป็นผู้ที่ไม่เชื่อถือกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเลย จึงไม่ต่อสู้คดี เพราะเคยผิดหวังและเจ็บปวดมาแล้วจากการกระทำของกระบวนการยุติธรรม ถูกยัดเยียดคดีและตัดสินอย่างไม่เป็นธรรม เป็นผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนรุนแรงที่สุด จึงคิดว่าครั้งนี้ก็คงไม่ได้รับความเป็นธรรมอีก
 
ก็เป็นเรื่องที่ชาวไทยและชาวโลกจะได้ติดตามดูต่อไปว่า สิ่งที่ อ.สุรชัย คิดนั้นถูกหรือผิด รัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรมจะดำเนินการยื่นเรื่องราวทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษพิเศษ แก่ อ.สุรชัย ในเดือนสิงหาคม 2555 นี้ ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ และเป็นปีแห่งพุทธชยันตี พระพุทธเจ้าตรัสรู้ 2,600 ปี จึงมีการสร้างกุศลยิ่งใหญ่เกิดขึ้นมากมาย แต่ อ.สุรชัย ไม่มั่นใจว่าตนจะได้รับกุศลผลบุญด้วยหรือไม่
 
อดีตนักโทษประหารที่ผ่านการติดคุกมาแล้ว 21 ปี ด้วยวัย 70 ปี ถ้าต้องอยู่ในคุกอีก 6 ปีก็จะทำสถิติเท่ากับอดีตประธานาธิบดีเนลสัน แมเดล่า แห่งประเทศแอฟริกาใต้ กลายเป็น เนลสัน แมนเดล่า แห่งประเทศไทย ที่ประชุมสภาผู้แทนคนเสื้อแดงในคุก จึงมีมติอวยพรให้ อ.สุรชัย ได้มีชีวิตยืนยาว ถึงวันนั้นเพื่อรับการสดุดี
 
 
เสียงจากคุก
29 มิถุนายน 2555
 
 
 
ที่มาภาพ : เป็ด โลตัส

ความเห็น

Submitted by กวี ธมฺมกวิอุบาสก on

คุณสุรชัย แซ่ด่าน ต้องอนัตริยกรรมของโลก ซ้ำ ๆ ซาก ๆ กฎรัฐปัจจุบันย่อมกดขี่ให้บี้แบนลง จนกว่าจะหลาบจำ การเทียบกับท่านเนลสัน แมนเดล่าดูจะสูงไป ส่วนการหวังไว้ได้รับลดโทษ/อภัยโทษ ในอภิลักขิตสมัยพิเศษสามถสาน ยังพอมีช่องแห่งความหวังได้อยู่ และคุณสุรชัยเป็นกลุ่มคนสีแดง หาใช่มวลชนเสื้อแดงไม่ เพราะเขากันได้กับกลุ่มเสื้อหลากสี แต่ต่างจากมวลชนเสื้อแดง ที่ต่างมีอุดมการณ์แตกต่างกัน อุดมการณ์การเมืองไปคนละทาง ไม่อาจบรรจบกัน พระท่านสอนไว้ว่า ความต่างกันของทิฐิ คือ อุดมการณ์ เป็นเหมือนเส้นทางเดินคนละเส้นทาง ในโลกนี้มีสามเส้นทางเดิน คือ ทางที่หย่อนยาน/ทางที่เคร่งครัดจัด/เอาหนึ่งหย่อนยานและหนึ่งเคร่งครัดจัดมาคิดเส้นทางที่สามเป็นเส้นทางเหมาะสมกับชีวิตของมวลชน คือ ประชาธิปไตย เป็นเส้นทางเดินมัชฌิมาปฏิปทาของชาวโลก ส่วนธรรมาธิปไตยเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเส้นทางเดินของชนมุ่งโลกุตตร
คุณสุรชัย แซ่ด่าน ไปทางไหนดี จึงจะมีสุข-สันติ

Submitted by Anarchist on

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอให้พรอันประเสรืฐนี้สนองกลับแก่ท่านเป็นสองเท่าตัวด้วยเทอญ

(ลงชื่อ) สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ (แทน)

Submitted by A Man on

...
...
...

ความคิดเห็นของนักต่อสู้ชนชั้นรากหญ้าต่อคณะกรรมการสภาปฏิรูปประเทศไทย

 

ติดตามการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยที่มีนายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้าร่วมเปิดประชุมแล้ว มีความเห็นว่า ผู้ที่เสนอความคิดเห็นตรงกับปัญหาที่สุดคือ คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ นอกนั้นล้วนแต่ “ขี่ม้าเลียบค่าย”

กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) และพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กับความพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์

การประกาศยุติบทบาทของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) เป็นเรื่องเข้าใจว่า เพราะตกอยู่ในสภาพจำยอมจากความพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์ที่ต้องการให้สังคมไทยหยุดนิ่ง หรือก้าวถอยหลัง ตามอุดมการณ์ของกลุ่มอนุรักษ์นิยม ดังคำประกาศของกลุ่ม “พิทักษ์สยาม” ที่จะแช่แข็งประเทศไทย