อองซานซูจี

บนถนนสู่เนย์ปยีด่อ การเลือกตั้งพม่า 2015 - ตอนที่ 1: ระบบรัฐสภาเมียนมาร์

รัฐสภาของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์หรือที่เรียกว่า “ปยีตองซุ้ ลุ้ดด่อ” (Pyidaungsu Hluttaw) ประกอบไปด้วย 3 สภา ได้แก่ สภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives) หรือ “ปยีตุ้ ลุ้ดด่อ” (Pyithu Hluttaw) สภาชนเผ่า (House of Nationalities) หรือ “อ

อองซานซูจี อ่อนข้อให้อำนาจทุนจีน

14 March, 2013 - 16:36 -- kasian

เหนืออำนาจรัฐ ยังมีอำนาจทุน: อองซานซูจี วีรสตรีผู้ยืนหยัดต้านอำนาจรัฐเผด็จการทหารพม่า อ่อนข้อให้อำนาจทุนจีน

Subscribe to อองซานซูจี