เกษียร เตชะพีระ

ขอแสดงความเห็นต่างจากท่านกีรตยาจารย์คนใหม่เล็กน้อยครับ

     จากการอ่านปาฐกถาของท่านกีรตยาจารย์ ผมพบว่า มีความเห็นบางอย่างที่น่าจะเป็นการมองสังคมอย่างคลาดเคลื่อนไปจึงไคร่อยากจะแสดงความเห็นในมุมของผมบ้างเกี่ยวกับปาฐกถาดังกล่าว ดังนี้

แสงดาว ศรัทธามั่น: * I AM AN UD - AD MAN !

 

 

                            “  kasian ”

 

I  am  an  ud – ad   man.

Living    in  ud – ad   Thailand.

I  wonder  why  it  is  so.

 

    Maybe   because  the   general  tell  me  to  go.

 

    I  am  an  ud – ad  man.

อากงจะถูกลืม : เกษียร ตอบ ความทรงจำของสังคมไม่ได้เป็นเรื่องอัตโนมัติ

25 August, 2012 - 11:17 -- iskra

ผมท้าเลยครับ หลังจากเผาอากง อากงจะถูกลืม..เว้นแต่เรียก กม. "ม.112" ว่า "อากง" เราจะไม่มีทางลืมอากง เพราะมันก็จะอยู่อย่างนี้อีกนานเท่านาน - ด้านเกษียร ตอบ ความทรงจำของสังคมไม่ได้เป็นเรื่องอัตโนมัติ หากต้องสร้างและผลิตซ้ำขึ้น แม้แต่การเอาชื่อไปวางไว้เป็นสมญาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็ไม่ใช่หลักประกันว่าจะได้รับการจดจำจากสังคมหรือจำอย่างถูกต้องครบถ้วนแม่นยำ  

Subscribe to เกษียร เตชะพีระ