dCode112

dCode112 แผนชิงประชาธิปไตย คืนสู่มือประชาชน ตอนที่ 3/112

4 September, 2013 - 21:18 -- sam112

dCode112
แผนชิงประชาธิปไตย คืนสู่มือประชาชน
ตอนที่ 3/112
----------------------
“การรวมตัวของประชาชนในมิติใหม่ ไร้พรมแดนตลอด 24 ชม.อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน“

dCode112 แผนชิงประชาธิปไตย คืนสู่มือประชาชน ตอนที่ 2/112

4 September, 2013 - 18:50 -- sam112

dCode112
แผนชิงประชาธิปไตย คืนสู่มือประชาชน
ตอนที่ 2/112
----------------------


“ทำไมประชาชนถึงต่อสู้กับความชั่วร้ายของประเทศนี้ไม่ได้ ? “

Subscribe to dCode112