บล็อกของ dulyapak

ไม่ล้ม ไม่โกง และไม่อายพม่า ‘ความไม่รู้ซึ้งเรื่องการเมืองพม่าในหมู่ นปช.’

เบื้องหลัง 'โอบามา' กระชับเวียดนาม มหายุทธศาสตร์ตอกลิ่มจีน-ปักหมุดเอเชีย

อุษาคเนย์: ว่าด้วยนคราภิวัฒน์ใต้ลม

เมืองโบราณอุษาคเนย์: ว่าด้วยราชธานีเขมรยุคหลังพระนคร

ตื่นเถิดชาวไทย! การเติบโตรุ่งเรืองของประชาธิปไตยในพม่า

ดุลยภาค ปรีชารัชช: อินเดียกับยุทธศาสตร์ทะเลในเอเชียอาคเนย์

ศึกชิงสังฆราชไทยกับแนวร่วม ‘วัด-วัง-ขุนนาง-ประชาชน’

ดุลยภาค ปรีชารัชช: 69 ปี วันชาติรัฐฉานกับการปกครองสหพันธรัฐนิยม

กระจกสีสังคมวัฒนธรรมกับเอกภาพกองทัพเอเชียอาคเนย์: Socio-Cultural Mosaic and Armed Forces' Unity in Southeast Asia

โจทย์สำคัญของสถาบันกองทัพที่สิงสถิตอยู่ในสังคมอันเต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลาย ว่าสุดท้ายแล้ว กระบวนการปฏิรูปการเมืองของประเทศ กับ การปฏิรูปภาคทหารของกองทัพ จะดำเนินควบคู่ไปกับการปฏิรูปทางสังคมที่ตั้งอยู่บนฐานความยุติธรรมและสันติวิธี ได้มากน้อยเพียงไร 
 

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ dulyapak