แด่ เพื่อนๆในเดือนที่แห้งผาก (บทความกลอน โดย ศ ดร เกษียร เตชะพีระ) ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เขาให้เงียบเพราะคมเฉียบแห่งคำถาม
เขาสั่งห้ามเพราะแดดิ้นสิ้นเหตุผล
เขากดดันบังคับเพราะอับจน
อำนาจเขามืดมนหมดหนทาง
แต่ตุบตุบหัวใจยังคงเต้น
เกิดเป็นคนคิดเป็นไม่อาจขวาง
ปีกความฝันงามงอกออกร่อนกาง
แสงสว่างจะไล่เงาเช้าพรุ่งนี้

บทกลอน โดย ศาสตราจารย์ ดร. เกษียร เตชะพีระ 

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗