บล็อกของ icyremy

"อนุโลม" ตามอำเภอใจ เถิดครับ ท่าน สว ผู้ทรงเกียรติ ยกเลิก รัฐธรรมนูญไปเลยก็ได้

คณะรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี ที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วด้วยการยุบสภา จะพ้น หรือ สิ้นสุดหน้าที่อีกได้หรือไม่?

 

“รัฐบาลรักษาการ” (Caretaker Government)

 เอกชัย ไชยนุวัติ

แด่ เพื่อนๆในเดือนที่แห้งผาก (บทความกลอน โดย ศ ดร เกษียร เตชะพีระ) ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เขาให้เงียบเพราะคมเฉียบแห่งคำถาม

ศาลรัฐธรรมนูญ เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ผ่าน คำวินิจฉัย วันนี้ ๑๙ พย พศ ๒๕๕๖(เผยแพร่ ประชาไท เมื่อ ๒๐ พย พ.ศ. ๒๕๕๖)

 

(ความเห็นส่วนตัว ในทางวิชาการ วิจารณ์ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ)

ผลในทางกฎหมาย ถ้าการเลือกตั้ง ๒ กพ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น โมฆะ?

 

ผลในทางกฎหมายถ้าการเลือกตั้ง ๒ ก.พ. เป็นโมฆะ?

 

Subscribe to RSS - บล็อกของ icyremy