Idris.bai's picture
คนชายขอบคนหนึ่งที่ชอบอ่านหนังสือ ครั้นจบรัฐศาสตร์ม.รามคำแหงไม่มีงานทำจึงผันตัวเองเป็นนักข่าว ทว่าก็เป็นได้เพียงแค่นักข่าวชายขอบ จึงค่อนข้างเข้าใจภาวะความเป็นชายขอบของคนในสังคมดี สะท้อนเสียงคนชายขอบภาคใต้&ชายแดนใต้ เผื่อใครที่มีใจรักความเป็นธรรมสดับฟังบ้าง

ผู้สื่อข่าวกิ๊กก๊อกคนหนึ่ง ปี 2551 เคยสังกัด "หนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้" ที่หาดใหญ่ สงขลา ช่วงสั้นๆ ต้นปี 2552 ออกมาทำงานเป็น "บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ" ซึ่งเป็นโครงการของ "ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)" ที่ละงู สตูล บ้านเกิด ต่อมาปลายปี 2553 ร่วมล้มลุกคลุกคลานระยะก่อตั้ง "โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (Deep South Journalism School)" ปีกหนึ่งของ "ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้(DeepSouthWatch)" ทว่าเกิดปัญหาภายในกลางปี 2555 จนต้องออกมาจากปัตตานี และไม่มีสำนักสังกัด รอนแรมมาตรัง ผลิตงานในหัว "ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้" สักพัก หลังจากนั้น 2556-2557 ได้พยายามเป็นส่วนหนึ่งในการก่อร่าง "สถาบันพัฒนานักข่าวภาคใต้" แต่ก็ไม่เป็นผล

อดีต เป็นเด็กขรึมๆ ที่มีโลกส่วนตัวสูง 2536-7 จบชั้นประถมจาก "โรงเรียนบ้านบ่อหิน" ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล เรียนต่อมัธยมต้นในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่ "โรงเรียนแสงธรรม" (ปอเนาะห้วยลึก) ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล แล้ว 2539-40 ต่อมัธยมปลาย ที่ "โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์" ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล และจบปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง "มหาวิทยาลัยรามคำแหง" เมื่อ 2548

เริ่มเป็นนักข่าวด้วยเหตุผลขณะนั้นเพราะไม่มีงานทำ ขณะเดียวกันด้วยพื้นฐานที่เป็นนักอ่านจึงพอเขียนงานได้ ระยะเริ่มต้นของการทำงานข่าวค่อนข้างใกล้ชิดกับเอ็นจีโอ จนซึมซับอุดมการณ์เพื่อสังคม แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ครั้นวิกฤติการเมืองไทยหนักขึ้นๆ จึงตั้งคำถามอย่างหนักต่ออุดมการณ์ของเอ็นจีโอ สื่อมวลชน นักวิชาการ ศิลปินฯลฯ โดยเฉพาะคนภาคใต้ ที่ขัดขวางประชาธิปไตย

ณ ปัจจุบัน เป็นนักข่าวฟรีเลนซ์ และผลิตงานเขียนประเภทอื่น พยายามต่อสู้กับ 'โรคซึมเศร้า' ด้วยสภาพล้มลุกคลุกคลาน เดินทางในตัวเองและโลกด้วยคำถาม แสวงหาเสรีภาพทั้งภายในและภายนอก ด้วยความหวังว่าคงได้ค้นพบอิสระภาพในตัวตนก่อนตาย

บล็อกของ Idris.bai

PATANI FORUM กับปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสื่อทางเลือกชายแดนใต้

การก้าวข้ามการรายงานข่าวปรากฏการณ์:ความท้าทายศักยภาพสื่อทางเลือกชายแดนใต้

ปาตานีในวันที่‘มลายูอักษรยาวี’ ลมหายใจรวยริน :AWAN BOOK จัดเวทีระดมค้นปัญหา ผลักดันทางแก้สู่นโยบายรัฐ

แผลใหม่ปาตานีในค่ายทหาร 3 : ย้อนดูภาพชีวิตครอบครัวและฉากการตาย ‘อับดุลลายิบ’ โดยไม่ทราบสาเหตุ จากปากคำ ‘กูรอสเมาะ'

อ่านสันติภาพที่ชายแดนใต้ 3 (จบ): ค้นรากปัญหารัฐไทย-ปาตานี สันติภาพในมือประชาชน

อ่านสันติภาพที่ชายแดนใต้ 2 : ฉายภาพ 'ประชาธิปไตยไทยโยงความขัดแย้งปาตานี'

อ่านสันติภาพที่ชายแดนใต้ 1 : ถอดประสบการณ์การอ่านขบวนนักศึกษาปาตานี

แผลใหม่ปาตานีในค่ายทหาร 2 : เมีย ‘อับดุลลายิบ’ ไม่ไว้ใจรัฐหวังพึ่งภาคประชาสังคมและองค์กรระหว่างประเทศ

แผลใหม่ปาตานีในค่ายทหาร 1: เหตุเกิดในอิงคยุทธบริหาร ‘อับดุลลายิบ’ ตายปริศนา

Subscribe to RSS - บล็อกของ Idris.bai