jejehenry's picture
ผู้ช่วยทนายฝึกหัดเขียนบทวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในยุค คสช.

บล็อกของ jejehenry

แนวทางการจำกัดอำนาจศาลทหารไม่ให้มีอำนาจพิจารณาคดีพลเรือนในระบบกฎหมาย

แนวทางการจำกัดอำนาจศาลทหารไม่ให้มีอำนาจพิจารณาคดีพลเรือนในระบบกฎหมาย

 

ศุภณัฐ บุญสด

 

แนวคิดเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลในการพิจารณาคดีพลเรือนของศาลทหาร

ห้านาทีของการนำพลเรือนขึ้นศาลทหาร

ห้านาทีของการนำพลเรือนขึ้นศาลทหาร

ศุภณัฐ บุญสด

นาทีที่หนึ่ง : เจตนารมณ์ของการรัฐประหาร

การทำลายหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญโดยตัวของรัฐธรรมนูญ

 

ศุภณัฐ บุญสด

บทนำ

Subscribe to RSS - บล็อกของ jejehenry