บล็อกของ john_112

การ์ตูน วรรณกรรมที่ช่างหัวมันเถอะ

การที่เราจะพูดถึงการ์ตูนนั้น เราต้องเข้าใจต่อสิ่งที่เรียกว่าสารัตถะ ของประเด็นที่เราจะพูดเสียก่อน สารัตถะในที่นี้มีความหมายอิงไปในทางว่า "คุณลักษณะอันเป็นแก่นแท้"

ประสบการณ์ไบโพลาร์ เมื่อเราเป็นตัวอิจฉาของสังคม

 

เราเคยดูละครน้ำเน่ามาสมัยเด็กๆ เพราะแม่เลี้ยงของเราชอบที่จะเปิดดู จนกระทั้งมัธยมต้นถึงได้เลิกดูละครพรรค์นั้นและหันมาดูหนังต่างชาติแทน ในละครไทยสิ่งที่ขาดไม่ได้คงเป็นตัวอิจฉา และจุดจบของตัวอิจฉานั้นมีอยู่สามอย่าง ตาย ติดคุก และเป็นบ้า

 

ความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence): การประนีประนอมหรือเรื่องที่ไม่ควรปล่อยผ่าน

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
Subscribe to RSS - บล็อกของ john_112