ปิดตาดูความมืด - เห็นความมืด

24 January, 2013 - 12:38 -- karnt

(ภาพ theme เป็นภาพขาของคุณสมยศ พฤกษาเกษมสุข ถ่ายเมื่อวันที่ 19 ธนวาคม 2555)(ภาพ theme คือภาพขาของคุณ "สมยศ พฤกษาเกษมสุข" ถ่ายเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก)

 

ปิดตาดูความมืดเห็นความมืด
ซ้ายก็มืดขวาก็มืดมิแตกต่าง
เปิดตาดูความมืดจึงเห็นทาง
ว่าโลกมีที่สว่างซึ่งต่างไป

ปิดตาอยู่ในโลกมืดก็มืดมิด
มืดหัวใจมืดความคิดจะสงสัย
เปิดตาดูโลกมืดแม้หม่นใจ
ยังอาจเห็นตะวันฉายในปลายทา

 

 

กานต์ ณ กานท์
(23 มกราคม 2556
)

 

 

 

ภาพ: A Walk Through the Silence #5 (Photo Mosaic บนแคนวาสขนาด 90 x 60 ซม.)

1. ภาพ theme เป็นภาพขาของคุณสมยศ พฤกษาเกษมสุข ถ่ายเมื่อวันที่ 19 ธนวาคม 2555 ที่ใต้ถุนศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก

2. ทั้งหมดประกอบด้วยภาพจำนวน 1,504 ภาพ (ไม่รวมภาพ theme) โดยภาพทั้งหมดที่นำมาใช้ เป็นภาพที่ผมถ่ายจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ "มาตรา 112"

3. เผยแพี่ครั้งแรกที่ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=516468628397477&l=1b0d94c62e

 

ก้าวฝ่า “ความเงียบงัน” - A Walk Through "the Silence"

17 July, 2012 - 17:17 -- karnt

กานต์ ทัศนภักดิ์: ศิลปะโฟโต้โมเสคเพื่อเหยื่อ112 ท่ามกลาง “ความเงียบงัน” ที่เราทุกคนในสังคมต่างต้องเผชิญอยู่นี้  (โดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม)   ไม่ได้มีแต่ความว่างเปล่า และยิ่งไม่ใช่ความ “นิ่งงัน” อย่างที่บางคนอาจหมิ่นแคลน ลำพอง หรือแม้แต่ลอบทอดถอนใจ  -- หากแต่ยังมีความเคลื่อนไหว และมีคนจำนวนมากที่ยังคงพยายามจะ “ก้าวฝ่า” มันไป

 

 

"10 เมษายน 2553" ในความทรงจำของผม

30 April, 2012 - 19:22 -- karnt

หมายเหตุ: บันทึกนี้เป็นเพียงความทรงจำของคนคนหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์วันนั้น-คืนนั้น ในบางจุดและบางช่วงเวลา - ในแง่หนึ่งจึงอาจไม่มีเนื้อหาที่สำคัญ และไม่มี "ข้อมูลใหม่" เป็นเพียงการบันทึกเอาไว้เตือนความจำตัวเองว่า เคยอยู่ "ที่นั่น"