Skip to main content

ผมไม่มีปัญหาอันใดกับ ‘ข้อเสนอ’ ของกลุ่ม ‘ปีกซ้ายพฤษภาฯ’ ในบทความ ‘12 เหตุผลที่ต้องเลือกเบอร์ 12 (และอย่าลืมเบอร์ ส.ส.เขตของ พปช.)’ [1] ซึ่งเขียนโดยคุณหมอกิติภูมิ จุฑาสมิต [2]

แต่ขออนุญาตเห็นต่าง ต่อข้อสรุปชี้ขาดของคุณหมอที่ว่า

“…เพราะการ “Vote No” (กาช่องไม่เลือกใคร) ยิ่งเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับคณะรัฐประหาร เพราะนั่นจะต้องถูกตีความทันทีว่า นักการเมืองทุกพรรคล้วนสกปรก จนคนรังเกียจที่จะเลือก (สู้คนดีจากระบบราชการไม่ได้)

เพราะฉะนั้น คุณต้องเลือก!” [3] 


เพราะในความเห็นผม ทั้ง 2 ทาง คือ 1. การกา ‘เลือกพปช.’ และ 2. การกาช่อง ‘ไม่ประสงค์จะลงคะแนน’ ในการเลือกตั้งครั้งนี้ หากกระทำอย่างชัดเจนและเปิดเผยในเจตนารมณ์ คือการไม่ยอมรับรัฐประหาร แล้ว ย่อมไม่ ‘สูญเปล่า’

1. กาเลือกพรรคพลังประชาชน เพื่อแสดงเจตนาว่า

- ไม่ปฏิเสธ ‘การเลือกตั้ง’ ซึ่งเป็นกระบวนการออกเสียงของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย (แต่)
- ปฏิเสธพรรคที่สยบยอมต่อรัฐประหาร (และเลือกพรรคฝ่ายตรงข้ามแทน)
- ไม่ต้องการให้พรรคที่มีส่วนสร้างเงื่อนไขให้เกิดรัฐประหาร, สยบยอมต่อรัฐประหาร, มีส่วนทำให้รัฐธรรมนูญที่มาจากการรัฐประหารผ่าน ฯลฯ ได้เสียงข้างมาก และเป็นรัฐบาล  (จึงต้องเลือกพรรคฝ่ายตรงข้ามแทน)
- ต้องการเลือกพรรคที่ประกาศจุดยืนคัดค้านการรัฐประหาร และสนับสนุนนโยบายยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2550
- ยืนยันว่า พรรคไทยรักไทยมีสิทธิ์เป็นรัฐบาล เพราะมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนก่อนรัฐประหาร ด้วยการเลือกพรรคตัวแทน คือพรรคพลังประชาชน
- ท้าทายฝ่ายสนับสนุนรัฐประหารให้ฉีกหน้ากากตัวเอง
ฯลฯ

2. กาช่อง ‘ไม่ประสงค์จะลงคะแนน’ เพื่อแสดงเจตนาว่า

- ไม่ปฏิเสธ ‘การเลือกตั้ง’ ซึ่งเป็นกระบวนการออกเสียงของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย (แต่)
- ไม่ยอมรับรัฐประหารและกระบวนการที่ตามมา (รวมทั้ง)
- ไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญ 2550
- ไม่ยอมรับการเลือกผู้แทนของประชาชนและรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญ 2550 และกฎหมายเลือกตั้งที่ร่างโดยคณะบุคคลที่มาจากการรัฐประหาร และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่คณะรัฐประหาร/ผู้สนับสนุนออกแบบไว้
- ‘พรรคไทยรักไทย’ มีสิทธิ์เป็นรัฐบาล เพราะมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนก่อนรัฐประหาร  และการยุบพรรคไทยรักไทย-ตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค 111 คนนั้นปราศจากความชอบธรรม ดังนั้น การคัดค้านต่อการใช้อำนาจที่ไม่ชอบธรรมเช่นนี้ ต้องเป็นการยกเลิกหรือให้เป็นโมฆะ ไม่ใช่ ‘นิรโทษกรรม’ ซึ่งเท่ากับยอมรับอำนาจดังกล่าว
- ไม่ยอมรับการ ‘ปิดเกม’ และ ‘ฟอกตัว’ ของคณะรัฐประหาร ด้วย ‘ละครการเลือกตั้ง’ ครั้งนี้ ว่าเป็นการ ‘คืนประชาธิปไตยให้กับประชาชน’ 
- ไม่ว่าผลการเลือกตั้ง (และ ‘สิ่งที่จะเกิดขึ้น’ ภายหลังการจัดตั้งรัฐบาล) จะออกมาเช่นไร ประชาชนก็ยังคงมีสิทธิและความชอบธรรมที่จะเคลื่อนไหวคัดค้านรัฐประหารต่อไป จนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย (เช่น รัฐธรรมนูญที่มาจากกระบวนการประชาธิปไตยอย่างแท้จริง และเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญนั้น เป็นต้น)
ฯลฯ

ในแง่ความเสี่ยง,
ผมเห็นว่า ทั้ง 2 ทางนี้ล้วนมีความเสี่ยง

กล่าวคือ สามารถถูกบิดเบือนเจตนาได้พอๆ กัน

ผมเห็นด้วยกับคุณหมอกิติภูมิว่า การ ‘Vote No’ (กาช่องไม่เลือกใคร) นั้น อาจถูกคมช.และผู้สนับสนุน “…ตีความทันทีว่า นักการเมืองทุกพรรคล้วนสกปรก จนคนรังเกียจที่จะเลือก (สู้คนดีจากระบบราชการไม่ได้)…” ซึ่งเป็นการให้ความชอบธรรมกับรัฐประหาร (เอ… รัฐประหารซ้อนล้มการเลือกตั้งอีกทีดีไหม?) ฯลฯ

แต่ จริงหรือไม่ว่า – การกาเลือกพรรคพลังประชาชนนั้น ก็เป็นไปได้อย่างยิ่งเช่นกัน ที่จะถูกคมช.และผู้สนับสนุนตีความทันทีว่า เป็นเพียงเสียงที่ถูกครอบงำโดย ‘กลุ่มอำนาจเก่า’ (จะซื้อมา, ใช้อิทธิพลบังคับมา หรือเข้าฝันล่อลวงมา ก็แล้วแต่จินตนาการของผู้กล่าวหา), เป็น ‘เสียงสกปรก’, ‘ผีทักษิณ’ ยังคงอยู่ (และยังน่ากลัว), ประชาชนยังไม่เข้าใจประชาธิปไตย ฯลฯ ดังนั้น รัฐประหารที่ผ่านมาจึงชอบธรรม  - คมช., ทหาร และอำนาจนอกระบอบประชาธิปไตยยังจำเป็นอยู่ ต้องอยู่คู่การเมืองไทยต่อไป (เอ… รัฐประหารซ้อนล้มการเลือกตั้งอีกทีดีกว่า?) ฯลฯ

ในเมื่อเป็นเช่นนี้
เรายังจะไปแคร์การตีความของคมช.และมหามิตรของเขาทำไมกันครับ?

 

ผมจึงเห็นว่า บนจุดยืน ‘คัดค้านรัฐประหาร’ การแสดงออกต่อการเลือกตั้ง 23 ธันวาคมนี้ ประชาชนสามารถ ‘เลือก’ กระทำได้ทั้ง 2 ทาง ทั้งการ ‘กาเลือกพปช.’ ตามข้อเสนอของคุณหมอกิติภูมิ/กลุ่ม  ‘ปีกซ้ายพฤษภาฯ’ และการ ‘กาช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนน’

ขอเพียงแสดงออกอย่างชัดเจนและเปิดเผยในเจตนารมณ์ ว่า
เพราะเราไม่ยอมรับรัฐประหาร!

และขอเพียงไม่ลืมว่า ทั้ง 2 ทางเลือกนี้มีความเสี่ยงในการถูกบิดเบือนเพื่อฉวยใช้พอๆ กัน ดังนั้น ประชาชนจึงจำเป็นจะต้องติดตามจับตาอย่างใกล้ชิด (ตามหลักการประชาธิปไตย อำนาจเป็นของ ‘ประชาชน’ เสมอ ไม่ว่าก่อนหรือหลังการเลือกตั้ง)

หากพบว่าเจตนารมณ์นี้ถูกบิดเบือนภายหลัง ไม่ว่าจะโดยใครก็ตาม

ประชาชนผู้ยึดมั่นในประชาธิปไตยจะต้องไม่ยอม!

 

 

[1] กลุ่ม ‘ปีกซ้ายพฤษภาฯ’, ‘12 เหตุผลที่ต้องเลือกเบอร์ 12 (และอย่าลืมเบอร์ ส.ส.เขตของ พปช.)’, คอลัมน์ ‘ปีกซ้ายพฤษภาฯ’
[2] จากการเปิดเผยของคุณหมอเองในหน้าแสดงความคิดเห็นต่อบทความ
[3] โปรดดู: http://www.prachatai.com/05web/th/home/10603 

บล็อกของ กานต์ ณ กานท์

กานต์ ณ กานท์
(ภาพ theme คือภาพขาของคุณ "สมย
กานต์ ณ กานท์
(ภาพ theme คือภาพขอ
กานต์ ณ กานท์
กานต์ ทัศนภักดิ์: ศิลปะโฟโต้โมเสคเพื่อเหยื่อ112 ท่ามกลาง “ความเงียบงัน” ที่เราทุกคนในสังคมต่างต้องเผชิญอยู่นี้  (โดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม)   ไม่ได้มีแต่ความว่างเปล่า และยิ่งไม่ใช่ความ “นิ่งงัน” อย่างที่บางคนอาจหมิ่นแคลน ลำพอง หรือแม้แต่ลอบทอดถอนใจ  -- หากแต่ยังมีความเคลื่อนไหว และมีคนจำนวนมากที่ยังคงพยายามจะ “ก้าวฝ่า” มันไป    
กานต์ ณ กานท์
หมายเหตุ: บันทึกนี้เป็นเพียงความทรงจำของคนคนหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์วันนั้น-คืนนั้น ในบางจุดและบางช่วงเวลา - ในแง่หนึ่งจึงอาจไม่มีเนื้อหาที่สำคัญ และไม่มี "ข้อมูลใหม่" เป็นเพียงการบันทึกเอาไว้เตือนความจำตัวเองว่า เคยอยู่ "ที่นั่น"
กานต์ ณ กานท์
   
กานต์ ณ กานท์
เรายังคงต่อสู้กันด้วยอาวุธโบราณ ซึ่งสร้างความเหนือกว่าให้กับผู้ที่กล้าใช้
กานต์ ณ กานท์
 ก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณ "3 องค์กรวิชาชีพสื่อฯ" 1 อันประกอบไปด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูง ในความห่วงใยที่มีต่อเสรีภาพและสวัสดิภาพของสื่อมวลชน ที่ท่านได้กรุณาแสดงออกผ่าน "แถลงการณ์ร่วมองค์กรวิชาชีพ" 2 เนื่องในวันสื่อมวลชนโลก เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2551 ที่ผ่านมาอนึ่ง ผมเขียนบทความนี้ จากการทึกทักเอาเองว่า นอกจากห่วงใยต่อ ‘สื่อมวลชน’ ด้วยกันเองแล้ว องค์กรอันทรงเกียรติทั้ง 3 นั้น มีความห่วงใยต่อเสรีภาพและสวัสดิภาพของประชาชน ด้วยเช่นกัน (อันเนื่องมาจากคำขวัญที่ผมยังประทับใจไม่รู้ลืม คือ "…
กานต์ ณ กานท์
  
กานต์ ณ กานท์
ประเทศไทย 2551 - "สองอนุรักษ์นิยมชนกัน" ?
กานต์ ณ กานท์
แม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งครั้งล่าสุดจนถึงปัจจุบัน อาจจะมีทั้งที่ถูกใจ-สะใจ และชวนให้ผิดหวัง-ระอา คละเคล้าปะปนกันไป (ส่วนจะหนักไปข้างใดนั้น คงขึ้นอยู่กับจุดยืนและความคาดหวังของแต่ละท่าน) แต่ถึงที่สุดแล้วก็ต้องยอมรับว่า หลากหลายปรากฏการณ์เหล่านั้นไม่ได้เหนือความคาดหมาย หรือพลิกผันไปจากการประเมินของบรรดาคอการเมืองหลายๆ ท่านแต่อย่างใด
กานต์ ณ กานท์
ผมไม่มีปัญหาอันใดกับ ‘ข้อเสนอ’ ของกลุ่ม ‘ปีกซ้ายพฤษภาฯ’ ในบทความ ‘12 เหตุผลที่ต้องเลือกเบอร์ 12 (และอย่าลืมเบอร์ ส.ส.เขตของ พปช.)’ [1] ซึ่งเขียนโดยคุณหมอกิติภูมิ จุฑาสมิต [2]