namdang's picture

บันทึกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกสนามของผีบ้าผู้อาศัยอยู่ ณ บางขุนนนท์ที่กำลังพยายามทำวิทยานิพนธ์สาขามานุษยวิทยาให้จบภายในปีนี้

บล็อกของ namdang

ชีวิตของกึ่งมนุษย์กึ่งวิทยานิพนธ์ ตอนที่ 2 ว่าด้วยเรื่องเพื่อน

ชีวิตของกึ่งมนุษย์ กึ่งวิทยานิพนธ์

ภายใต้บรรยากาศแห่งความกระอักกระอ่วนของความไม่โปร่งใสในกระบวนการเลือกตั้ง  ความทุลักทุเลของความโง่เขลาและทะลักล้นทางอำนาจจากรัฐบาลเผด็จการ สภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน ที่คุณพูดอะไรมากไม่ได้นอกจาก appreciate ความเนียนดำของถนน

Subscribe to RSS - บล็อกของ namdang