สางลำพอง

เหมือนคนบ้า คลั่งพล่าน ไปทั้งคาม
สั่งการบัง คับ ข่ม กดบีฑา
กดกฎหมาย ดังนั่งบนเตาไฟ
เหตุเคราะห์ เภทไฉน จึ่งยากคลาย

 

ถามปราชญ์ บ่ห่อน จึ่งรู้อ้าง
แจ้งดีร้าย หันหา ทางใดว่าง
เปรตครวญ ร้องสั่ง หมอผีคราง
สางสยอง ครองเมืองช่างวังเวง

 

อลัชชี ดีออก ดังบอกผี
สางสยบ แทบบาท ทหารเลว
ผีก-กระริ้น เดินบาง ดังทองเปลว
ปิดร่างสาง ครองผ้า ราวผีเมือง

 

ข่มเย้ย ขยับพวก เดินเวหน
ใครจับกรวย จึงต้อง ม้วยอาสัญ
รอวัน สาง-สิ้นลำพอง ร้องครวญคราง
ตะวันแสง ส่องสว่าง สางหนีเอย

 
 

 

ข้อเสนอผ่าทางตันประเทศไทย 2020 (ตอนที่ 2)

ประการที่สอง เรื่องการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งผมเห็นว่าเป็นเรื่องกระบวนการทางการเมืองควรได้พิจารณาจากบทเรียนความรุนแรงทางการเมืองและความพยายามแสวงหาทางออก ซึ่งมีบทเรียนสำคัญจากสองกรณี ได้แก่

ข้อเสนอผ่าทางตันประเทศไทย 2020 (ตอนที่ 1)

ในสถานการณ์ที่เยาวชนลุกขึ้นเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชน ยุบสภาและร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ในหลายแห่งและขยายตัวไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศนั้น หลายคนมองว่าเป็นเพียงปรากฏการณ์ของเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ บ้างก็หมิ่นแคลนว่าไม่เคยช่วยพ่อแม่ล้างจานจะมาแก้ปัญหาประเทศได้อย่างไร หรือหางานและจ่ายภาษีได้แล้วค