saengdao's picture

<p>เขา--ชายสูงวัย ร่างเล็กผิวสีดำแดง ผมยาวราวบ่า คิ้วดกเข้ม ดวงตากลมโต</p> <p>น้อยคนนักในแวดวงวรรณกรรม คนทำงานด้านมวลชนจะไม่รู้จักเขา</p> <p>ว่ากันว่า หากดินแดนใดไม่มีความเป็นธรรม ที่ไหนมีการกดขี่…เขาจะเดินทางไปที่นั่น เพื่อพบกับพี่น้องชาวบ้าน ร่วมเรียนรู้ อยู่เคียงข้างผู้คนที่ท้นทุกข์ขุกเข็ญ</p> <p>เขากลั่นถ้อยคำออกมาเป็นหยดหยาดกวี แฝงไว้ด้วยความรู้สึกเชื่อมั่น และศรัทธาต่อวิถีชีวิตของคนสามัญ ที่เฝ้าคอยปกป้องหวงแหนผืนแผ่นดินถิ่นเกิด.</p> <p>...หลายคนอาจไม่สนใจ เพียงชำเลืองมองเขาก่อนผ่านเลย...</p> <p>แต่หลายๆ คนรู้จักเขาในนามเชื้อเจ้าล้านนา</p> <p>ที่เลือกจะเป็นขบถสามัญชนในนาม “แสงดาว ศรัทธามั่น”</p>

บล็อกของ saengdao

เพียงเศษเสี้ยวจักรวาล: พ ระ เ จ้า

 

การท่องมนต์  บ่นคาถา !  จง เลิกเสียเถิด การนับ ลูกประคำ ! เจ้ากำลัง กราบไหว้ใครอยู่คนเดียว

" เ ร า จั ก พรั่น เ ก ร ง อ ะ ไร กั บ ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ นอิ ส ร ะ ภ า พ ท า ง วิ ช า ก า ร "

๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ... ป ร ะ ช า ม ห า ส วั ส ดิ์

--------------------------------------------------------------------------

@ " แม้ถูกกดก็จักขืนขึ้นยืนหยัด
แม้อ่อนหัดก็จักสู้ดูสักหน
ถึงจะแพ้ก็ยังดีกว่าที่ทน
อยู่อย่างคนชาเย็นเช่นคนตาย "

" เ ดี ย ว นี้ น้อย ก็ยังรู้สึกว่า เป็นคนตาย เป็นคนตายที่ตายทั้งเป็น แต่ ถ้าเรา "ตายก่อนตาย" ได้นั่นแหละดีที่สุด ... รักษาสุขภาพนะค่ะอ้าย ธรรมคุ้มครอง บุญรักษาค่ะ "

. . . เพียงคำถามโบยบินตามสายลม . . ., กวี รำลึก… ครบรอบ 80 ปี ปฏิวัติ - อภิวัฒน์ ประชาธิปไตย

 

 

                @   80 ปี  พอศอ. ๒๔๗๕

มวลประชาชนยังไม่สุขเกษมสันต์

ทุกข์ จนยาก อยู่ทุกวี่วัน

ด้วยชนชั้นผลประโยชน์มันเปรมปรีดิ์

 

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ saengdao