saengdao's picture

<p>เขา--ชายสูงวัย ร่างเล็กผิวสีดำแดง ผมยาวราวบ่า คิ้วดกเข้ม ดวงตากลมโต</p> <p>น้อยคนนักในแวดวงวรรณกรรม คนทำงานด้านมวลชนจะไม่รู้จักเขา</p> <p>ว่ากันว่า หากดินแดนใดไม่มีความเป็นธรรม ที่ไหนมีการกดขี่…เขาจะเดินทางไปที่นั่น เพื่อพบกับพี่น้องชาวบ้าน ร่วมเรียนรู้ อยู่เคียงข้างผู้คนที่ท้นทุกข์ขุกเข็ญ</p> <p>เขากลั่นถ้อยคำออกมาเป็นหยดหยาดกวี แฝงไว้ด้วยความรู้สึกเชื่อมั่น และศรัทธาต่อวิถีชีวิตของคนสามัญ ที่เฝ้าคอยปกป้องหวงแหนผืนแผ่นดินถิ่นเกิด.</p> <p>...หลายคนอาจไม่สนใจ เพียงชำเลืองมองเขาก่อนผ่านเลย...</p> <p>แต่หลายๆ คนรู้จักเขาในนามเชื้อเจ้าล้านนา</p> <p>ที่เลือกจะเป็นขบถสามัญชนในนาม “แสงดาว ศรัทธามั่น”</p>

บล็อกของ saengdao

คือ - - - “ มด … วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ ” คือ - - - ความรักงดงาม , กล้า – สดใส

                  ( ๑  )     คื อ ค น .

( กลอนอิสระ )

                        @  เป็น ดั่ง   ดาว  เดือน  ตะวัน   อันเจิดจ้า

                         งาม ชีวิต ชีวา  พราวเพริศพริ้ง

                          เป็น คนกล้าแกร่ง แห่งโลก  เป็น คนจริง

แสงดาว ศรัทธามั่น: “ เพราะ ฉั น ขบถ ฉั น จึงมี ชีวิต อยู่ ”

 . . .       ใครหนอ กล่าววลี นี้  เอาไว้   ( ท่านผู้ใดจำได้  กรุณา ช่วยบอกชื่อ  เขาหน่อย จักเป็นพระคุณยิ่ง เพราะ นานมาแล้ว และความจำของ ฉัน ก็ แย่ ด้วย )  

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ saengdao