" เ ร า จั ก พรั่น เ ก ร ง อ ะ ไร กั บ ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ นอิ ส ร ะ ภ า พ ท า ง วิ ช า ก า ร "

อ่าน ข่าวใน เฟสบุ๊ค เรื่อง นักศึกษาธรรมศาสตร์ติดโปสเต้อร์เกลื่อนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประท้วงเรื่อง อธิการบดีคนปัจจุบัน ที่มีคำสั่งห้ามมิให้การ สัมนาทางวิชาการเรื่องมาตรา ๑๑๒ ในมหาวิทยาลัย ความจริงเรื่องนี้ก็มีการเคลื่อนไหวตลอดมาในหมู่อาจารย์ และนักศึกษาธรรมศาสตร์ที่มีจิตใจ จิตวิญญาณประชาธิปไตยอย่างแท้จริง! ล่าสุด อาจารย์ ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็เขียนแถลงการณ์ประท้วงทักท้วงด้วย

" - - - ฉั น รัก ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์ เพราะ ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์ สอนให้ ฉั น รั ก ป ร ะ ช า ช น " คำขวัญอันทรงคุณค่าและสง่างามนี้ มีมาทุกยุคในประชาคมธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์สู้กับเผด็จการทหารตลอดมา ซึ่งรัฐประหารล่าสุดของ ทหารเผด็จการ คมช. ปี ๒๕๔๙ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับประชาชนสื่อมวลชนที่รักประชาธิปไตยก็ชุมนุมประท้วงที่สนามฟุตบอลล์ธรรมศาสตร์ด้วย ! ... 

" ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์ มี เ ส รี ภ า พ ทุ ก ต า ร า ง นิ้ ว ! " นี่ก็เป็นคำขวัญที่สง่างามของชาวธรรมศาสตร์อีกคำขวัญหนึ่ง! ในยุคหลังเหตุการณ์ การลุกขึ้นอันยิ่งใหญ่ในการโค่นล้มเผด็จการทหาร จอมพล ถนอม - ประภาส - พันเอกณรงค์ กิตติขจร ฯลฯ ของนักเรียน นิสิต นักศึกษาในธรรมศาสตร์ และทั่วประเทศ ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖... แล้วท้องฟ้าที่มืดดำก็เปิดกว้าง ดอกไม้ประชาธิปไตยเบ่งบานสะพรั่งไปทั่วธรณิน สายธารประชาธิปไตยได้ถั่งโถมพังทะลายทำนบกำแพงเผด็จการพังพินาศล้มครืน... ถนนทุกสายของพี่น้องกรรมกร ชาวนา ชาวบ้านมุ่งสู่ธรรมศาสตร์ เมื่อมีการชุมนุมประท้วงเพื่อความเป็นธรรม(ตลอดจนสนามหลวง - สนามราษฎร์ ด้วย) พื้นที่ทุกอณูทุกปริมณฑลของธรรมศาสตร์เปิดประตูกว้างให้ประชาชนคนไพร่ราบมาพักผ่อน เอาแรง มาใช้ห้องน้ำ ฯลฯ มา บัดนี้ธรรมศาสตร์ดูเหมือนจะไม่ให้ใช้แล้ว ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของอธิการบดีแต่ละคน แต่ไม่เป็นไร เพียงแต่อย่าได้ปิดความคิดเห็นทางวิชาการในการสัมมนาแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ทางสติปัญญา ก็แล้วกัน แต่บัดนี้ก็มีการปิดแล้ว ... ถึงอย่างไรก็มิอาจใช้ความคิดเผด็จการปิดกั้นประชาคมธรรมศาสตร์ได้ รูปธรรมที่เห็นก็คือมีการเคลื่อนไหวให้อธิการบ่คนปัจจุบันเปิดกว้าง... ข้าพระพุทธเจ้าขอถาม --- ท่านอธิการบดีคนปัจจุบันว่า...ถ้าให้มีการเปิดกว้างทางวิชาการ (พวก มนุษย์อวิชชาบางคนบางกลุ่มก็กระแนะกระแหนโจมตีเหลือเกินทำนองว่า อ้างเอาวิชาการบังหน้า มันเป็นแบบนี้ทุกทีแหละพี่น้องเอ๊ย) อยากถามท่านว่า... ถ้าเปิดกว้างให้มีการสัมนาทางวิชาการ เกี่ยวกับมาตรา๑๑๒ นี้นั้น ท่านอธิการบดีฯ จักต้องตกกระเด็นจากเก้าอี้เชียวเหรอ เพค่ะ ... .ในทางตรงกันข้ามกลับจะยิ่งทำให้ท่านอยู่ในตำแหน่งนี่อย่างสง่างาม เชิดหน้าสบสายตาใครๆก็ได้อย่างทระนง โดยไม่ก้มหน้าอับอายใคร

- - - ใครจะคิดว่าอย่างไรต่อการที่กลุ่มนิติราษฎร์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขมาตรา๑๑๒ นั้นสำหรับข้าพระพุทธเจ้าเองเห็นสมควรด้วย เพราะไม่อยากให้ใครเอามาห้ำหั่นทางการเมือง อะไรอะไรก็แจ้งข้อหาหมิ่นฯ เอามากลั่นแกล้งกันทางการเมือง และไม่ชอบขี้หน้ากัน

ที่เขาเสนอก็เพราะเขาต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพรักของประชาชนเรา ในรัฐธรรมนูญ เราก็บัญญัติไว้ว่าประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ เป็นองค์ประมุขฯ บอกกันโต้งๆอยู่แล้วจะแสร้งกล่าวหาว่าต้องการล้มสถาบันได้อย่างไร โปรดอย่าเป็นประเภท "ฟังไม่ได้ศัพท์ จับไปกระเดียด" ซี พะ ย่ะ เจ้า ค่ะ ...

กรุณาเราอย่าไปดูถูกคนที่เขานำเสนอโดยใช้อัตวินิจฉัย ใช้อัตตาตัวตนของตัวเองไปตัดสิน ด่วนไปพิพากษา ซะแหล่ว เจ้า เราเองก็มิได้เป็นผู้พิพากษาซักกะหน่อย ... บ้างก็บอกทำนองว่า คณะ"นิติราษฎร์" ด่วนใจร้อนนำเสนอ คงอาจเป็นเพราะ ไม่เห็นด้วย หรือเห็นว่า ประชาชน สังคมยังไม่ยังพร้อมที่จะรับ หรืออะไรก็แล้วแต่ ฯลฯ แล้วมันก็จะเหมือนประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา แปดสิบปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศเราจากระบบเผด็จการสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นประชาธิปไตย พศ . ๒๔๗๕ โดย"คณะราษฎร์" นั่นแหละเจ้า ที่คิดว่าประชาชนยังไม่พร้อม ประชาชนยังโง่อยู่ ดังมีคำแถลงการณ์ของคณะราษฎร์ที่ทำการยึดอำนาจที่เขียนว่า " ถ้าเจ้าว่าประชาชนโง่ เจ้าก็โง่!" 

. . . สำหรับความคิดของตัวฉันเองคนเดียว(คนอื่นบ่เกี่ยว) คิดเห็นว่า"คณะอาจารย์นิติราษฏร์" ทำถูกสมกับเป็นอาจารย์สอนวิชานิติศาสตร์ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(และการเมือง...ถูกตัดออกในสมัยเผด็จการทหารครองเมือง! ) 

ขัาพระพุทธเจ้าคงต้องขออนุญาตโยมไปบวช....เอ๊ย ขอสูมาตวย ขอโทษ พูดเล่นบ่ดาย อย่าถือสา ... ขออนุญาต ไปกินข้าวงาย(ข้าวเช้า) ก่อน เพ ค่ะ เจ้า! @

ความเห็น

Submitted by dk on

"เรา" ก็ต้องไม่ พรั่นเกรง อยู่แล้ว และจงเชื่อเช่นนั้น

ด้วยว่า ไมมีอะไรได้มา โดยไม่ต้องต่อสู้ หรือลงทุนด้วยการกระทำ

แต่อำนาจ ย่อมมีธรรมชาติ ครอบและเบียดขับ การเปลี่ยนแปลง อยู่แล้ว

ดังนั้น ผู้ได้ดิบได้ดี ที่ลอยหน้าลอยตา ทั้งหลาย ก็ย่อมรับใช้อำนาจที่เหนือกว่า
มิฉะนั้น จะมีความผิด และศักดิ์ศรีของเขา ก็จะแปดเปื้อน อย่างเป็นทางการ

Submitted by โสมคาน on

ไม่พรั่นพรึง กับคำว่า วิชาการ
หากทำงาน รับใช้ ให้ดอกผล
จะรดน้ำ พรวนดิน สิ้นรากโคน
ไม่ให้โอน เอนแห้ง ด้วยแรงลม

เพียงพรั่นพรึง กับคำว่า วิชาการ
หากคิดอ่าน แอบแฝง มีแรงโหม
ชวนแบ่งข้าง ดวลแข้ง แย่งประโคม
จากในโคม ถึงร้านเหล้า ไม่เข้าใจ

Cheap vibram five fingers shoes is selling in our vibram five fingers store with high quality but lowest price. In today's society, with economic and social development, people's personality liberation become the sole direction of the fashion development. Throughout the world, more and more we see people wearing the vibram five fingers shoes. With vibram five fingers' appeared, it has already cause a revolution in the footwear market, and also caused a wave of five fingers shoes in the group of people! Vibram five fingers sale hot not only for it's peculiar personality and fashion, but only for it's versatility. Wether you needs fitness training shoes, yoga shoes, water sports shoes, or some other variety, the vibram five fingers will meet at least one kind of your needs perfectly. Vibram FiveFingers come in many popular types like: vibram five fingers jaya and vibram five fingers treksport for women, including vibram five fingers bikila, vibram five fingers komodosport, vibram five fingers kso and vibram five fingers sprint available for both men and women, and other styles such as vibram five fingers classic and so on available to men. Now, you can find and purchase these amazing vibram five fingers here, such as vibram five fingers bikila ls and vibram five fingers komodosport ls more available for fitness training and competition running, it has already become the athletes' favorite. In the hot summer, people all like cool running shoes which apply for water sports, vibram five fingers flow, vibram five fingers kso trek, vibram five fingers speed, vibram five fingers kso and vibram five fingers sprint were designed for good for doing water sports! Vibram five fingers men and vibram five fingers womens in http://www.stylishvibramshoes.com will be good to meet you!

ในห้วงคำนึงขบถโรม๊านซ์ ::: เสียงประชาชน

 

{ (  กลอนลูกทุ่งกรุงไท    )  }
@ “ประชาธิปไตย “  ก็คือ  “ ประชาธิปไตย “
“ ประชาชน “ เรา  ต้องเป็นใหญ่ ในชีวิต
“เผด็จการ” ที่เป็น “ธรรม” หรือ  หรือ พึงอย่าคิด
ขำ… ขรรรม … ล้วนดัดจริต อำมหิต มิผ่องอำไพ