saengdao's picture

<p>เขา--ชายสูงวัย ร่างเล็กผิวสีดำแดง ผมยาวราวบ่า คิ้วดกเข้ม ดวงตากลมโต</p> <p>น้อยคนนักในแวดวงวรรณกรรม คนทำงานด้านมวลชนจะไม่รู้จักเขา</p> <p>ว่ากันว่า หากดินแดนใดไม่มีความเป็นธรรม ที่ไหนมีการกดขี่…เขาจะเดินทางไปที่นั่น เพื่อพบกับพี่น้องชาวบ้าน ร่วมเรียนรู้ อยู่เคียงข้างผู้คนที่ท้นทุกข์ขุกเข็ญ</p> <p>เขากลั่นถ้อยคำออกมาเป็นหยดหยาดกวี แฝงไว้ด้วยความรู้สึกเชื่อมั่น และศรัทธาต่อวิถีชีวิตของคนสามัญ ที่เฝ้าคอยปกป้องหวงแหนผืนแผ่นดินถิ่นเกิด.</p> <p>...หลายคนอาจไม่สนใจ เพียงชำเลืองมองเขาก่อนผ่านเลย...</p> <p>แต่หลายๆ คนรู้จักเขาในนามเชื้อเจ้าล้านนา</p> <p>ที่เลือกจะเป็นขบถสามัญชนในนาม “แสงดาว ศรัทธามั่น”</p>

บล็อกของ saengdao

โ ล ก ยิ้ ม …ด อ ก ไ ม้ แ ย้ ม - - - ผู้ ค น งา ม

 

            ( ๑ )

 

“ ลู ก เ อ๋ ย …

บุ ต ร  ที่ดีงามของแผ่นดิน

เจ้ากำลังทำอะไรอยู่?

พ่ อ  รู้ … แ ม่ รู้

ด ว ง ใ จ  เจ้า   แ ก ร่ ง

จิ ต วิ ญ ญา ณ    เจ้า  กล้า

      งามงด

แต่ เจ้า เหนื่อย  …    เจ้าเพลีย

แสงดาว ศรัทธามั่น: * I AM AN UD - AD MAN !

 

 

                            “  kasian ”

 

I  am  an  ud – ad   man.

Living    in  ud – ad   Thailand.

I  wonder  why  it  is  so.

 

    Maybe   because  the   general  tell  me  to  go.

 

    I  am  an  ud – ad  man.

" เ สี ย ง เ งี ย บ ” ( The sound of silence )

แสงดาว ศรัทธามั่น

 

 

(  กวี ฉันทลักษณ์ อิสระ )

 

 

    @            มิ  ตะโกนกู่ก้องร้องป่าวประกาศ

         มิเกรี้ยวกราด  ผูกขาดความรักใด

               มีแต่ รอยยิ้ม

แสงดาว ศรัทธามั่น: แด่ … วาฌิช จรุงกิจอนันต์

 

 

         @           เป็น   กวี  ศิลปิน   คนวรรณกรรม  

 

         ตอกย้ำคุณค่ามหาศาล

 

         เป็น  บทเพลง    คุณค่าตลอดกาล

 

              อันขับขานชีวีงามนิรันดร์

 

                      อาลัยเธอซึ่งแกร่งกล้า

แสงดาว ศรัทธามั่น: ค น ห น้า ซี ด จ ง ร ว ม กั น เ ข้า !

 

    

 @  อั น เก ลื่ อ น ก ล่ น … ชนชั้นเรา ล้วน  “ หน้าซีด ”

       ทั้ง   อดีต – ปรัตยุบัน  มิ  สดใส

        หน้าซีดเหลือง  ทั้ง ตัว  และ หัวใจ

         ความจริงไซร้ ประชาชน ย่อมรู้ดี

 

              ใช่ หน้าซีดเซียว ด้วย ความขี้ขลาดตาขาว

Concert … “ ตะ วั น ฉา ย ใต้ แ ส ง ดา ว ”

 

     @  “  ผม  กำลังสัมภาษณ์ พี่น้อยอยู่ เอางี้ ครูแสงดาว มาที่นี่เลย เราจะนอนกันที่นี่ พรุ่งนี้เข้า เราออกเดินทาง กันเลย”

 

“คืน เพ็ญพระจันทร์สีทอง”

 

          “ คืน เพ็ญพระจันทร์สีทอง ”

                          โ อ บ ก อ ด . . .

          “  คืน วัน  แห่ง การก่อเกิด ”

                    แ ล …

                  “ เ ริ ง ร่า ท่า ม ก ลา ง กา ร ต่ อ สู้ ”                 

 

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ saengdao