เพียงเศษเสี้ยวจักรวาล: พ ระ เ จ้า

 

การท่องมนต์  บ่นคาถา !  จง เลิกเสียเถิด การนับ ลูกประคำ ! เจ้ากำลัง กราบไหว้ใครอยู่คนเดียว

             

                 @   ถาม   ด้วยความโง่ เขลา เบาปัญญา   ของข้าพระพุทธเจ้า … “  พระเจ้า” คือใคร  ?  … พระเจ้า  มีอยู่จริง หรือไม่ ?  พระเจ้ามีอยู่ที่ไหน?   …   พระพุทธเจ้า  เป็น พระเจ้า หรือไม่ ? …  ในศาสนาอิสลาม  “ องค์ พระอัลลาห์ฮอร์   (ถ้าเขียนสะกดผิดก็ขออภัยด้วย)     ก็คือพระเจ้า ของอิสลามมิกชน ใช่หรือไม่ ?   ฉั น ต้องการคำตอบ ถ้าเป็นไปได้ … สำหรับตัวฉันเอง   อาจจะไม่ใช่เป็นคำตอบ เพราะฉันเองก็ไม่รู้   อาจจะคิดเห็นไปตามความคิดของตัวเอง  แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือ  คนที่นับถือศาสนาอะไรก็ตาม  เมื่อเขามีทุกข์   ศาสนาช่วยเขาให้พ้นทุกข์ได้  คนที่เคยผิดหวัง  คิดจะฆ่าตัวตาย  คนที่คิดจะฆ่าคนด้วยความโกรธแค้น  คนที่เคยผิดหวังในเรื่องความรัก  คนรวยที่ล่มจมเพราะธุรกิจล้มเหลว เป็นหนี้เป็นสิน เป็นบุคคลล้มละลาย  จนตรอก ไร้ ที่พึ่งพิง   คิดจะฆ่าตัวตาย ในที่สุดก็ไม่ฆ่าตัวตาย เมื่อพบพระเจ้า เมื่อบรรลุในหลักธรรมของศาสนา ( ส่วนเรื่องการฆ่าตัวตายนั้นเราไม่ได้ ประณามว่าเขาโง่  ดังที่สื่อมวลชนบางสื่อ  หรือ บุคคล บางคน หรือหลายคน ไปพิพากษา ตัดสินด่าว่าประฌามเขาพราะ เราไม่รู้ในตัวเขา ว่าเขามีเหตุผล ของเขา   เรื่องนี้ ฉันคงต้องสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนกับพี่น้องอีกที ) … ฉันมีตัวอย่างรูปธรรมที่ว่าศาสนาสอนให้คนพ้นทุกข์ และบรรลุธรรมได้  …เพื่อนสาวรุ่นน้อง ฉันคนหนึ่ง  เธอผิดหวังในเรื่องความรัก จึงท้นทุกข์ระทม หน้าตาหมองเศร้า ไม่อยากมีชีวิตอยู่  เธอบอกฉันว่าผิดหวังในตัวมนุษย์ ฉันเองก็ไม่สบายใจ ได้แต่ปลอบโยน ให้กำลังใจ ฯลฯ … แต่ในที่สุด เธอ ได้พบพระเจ้า แห่งศาสนาคริสต์ 

 
                       “ พี่แสงดาว  หนู พบพระเจ้าแล้ว  พระองค์ ทรงกรุณา ช่วย ให้หนู พ้นทุกข์  ขอบคุณพระเจ้า ”   เธอเอ่ยกันฉันด้วยใบหน้าเปี่ยมสุข     ฉันยิ้มแย้มแจ่มใสดีใจมาก เป็นล้นพ้น  ทีเดียว
 
                                - - -   นี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่  พระเจ้าแห่งศาสนา ช่วยให้ มนุษย์  บุตรของพระองค์ ได้พ้นทุกข์ !
 
                       . . .    ฉั น   คิดว่า ศาสนา ทุกๆศาสนา  มีพระเจ้า องค์ เดียวกัน  คือ  แม่พระธรรมชาติ !   ศาสดาทุกองค์ศาสดา ที่บรรลุธรรม  ตรัสรู้ธรรม ล้วนตรัสรู้ ได้รับคำสอนมาจากแม่พระธรรมชาติทั้งนั้น  องค์พระศาสดา จักตรัสรู้ได้ ก็ต้อง เข้าหา นมัสการ แม่พระธรรมชาติ  ดิน  น้ำ ป่า ดงพงไพร สรรพสิ่งสรรพชีวิตที่แม่พระธรรมชาติประทานมามอบให้มนุษย์      …  เป็นดั่งนั้นเอง  ภราดร  ภราดา 
 
                                    - - -   พ ระ เ จ้า   อยู่ในตัวเราเอง   อยู่ในดวงใจ  และ ดวงจิตวิญญาณ  ของเราเอง  พระองค์ทรงมีพระเมตตา กรุณาปราณี   โอบเอื้ออาทร ต่อบุตร ธิดาของพระองค์เสมอ  บางคราก็ เฆี่ยน   โบยตี   บุตร ที่ดื้อด้าน  ทำผิดศีลธรรม ด้วยความเมตตา ฯลฯ   โอบกอดปลอบประโลมให้พลังใจ บุตร ธิดา ที่ผ่าน ความผิดหวัง  และ ท้นทุกยากทรมาน  ถูกกดขี่ข่มเหง  จากมนุษย์ที่ใจหยาบบาปหนา ไม่ว่าจะถูกทำลาย รากเหง้า  ธรรมชาติ วิถีชีวิต  จากมนุษย์ที่ นับถือ วัตถุ เงินตรา เป็น  ดุจพระเจ้าองค์ ใหม่ในระบบโครงสร้างสังคมอภิมหาบริโภคทุนนิยมสามานย์สุดโต่งนี้ … พระเจ้าทรงมีพระเมตตา กรุณาต่อมนุษย์ทุกชนชั้น ทุกชั้นชน เพียงแต่ว่า มนุษย์ อวิชชา จะเข้าใจปฏิบัติตามคำสอน แห่งองค์พระศาสดา ที่ทำการเผยแพร่ พระศาสนา ทุกศาสนา   หรือไม่ เท่านั้น!
 
 
        - - - “   จ ง    เลิกเถิด
การท่องมนต์  บ่นคาถา !
จง เลิกเสียเถิด การนับ ลูกประคำ !
เจ้ากำลัง กราบไหว้ใครอยู่คนเดียว
ในมุมมืดของวิหาร ที่ประตู หน้าต่าง ปิดเสียหมด เช่นนี้ ?
 
            จง ลืมตาขึ้นเถิด
จง ดูเถิดว่า พระผู้เป็นเจ้า มิได้ประทับอยู่ใน ที่นี่ดอก !
พระองค์ ทรงอยู่ กับ  ชา ว นา
ที่ กำลังไถคราดอยู่บนผืนดิน อันแตกระแหง แข็งกระด้าง
พระองค์ ทรงปะปนอยู่กับ  บรรดา  ก ร ร ม ก ร   ผู้กล้าทุบหิน ทำถนนอยู่
ทรง ร่วมชีวิตอยู่กับ  พวก  ชา ว นา   และ  บรรดา   กร ร ม ก ร
ใน ท่ามกลาง  แ ส ง แ ด ด    และ   สา ย ฝ น
ภูษาของพระองค์ ก็ ล้วน เปรอะเปื้อน ไปด้วย ฝุ่นละออง
จง  เปลื้องเสื้อผ้าอันบริสุทธิ์  และ หลากล้นค่า ของ เจ้า ออกเสีย
และ ลงไป คลุก กับ  ฝุ่น
เช่นเดียว กับ  พ ระ อง ค์  ผู้ เป็น เ จ้า  เถิด !
 
             ค วา ม ห ลุ ด พ้ น ห รื อ ?
เ รา จะ พบ ความ  ห ลุ ด พ้ น   ได้ที่ไหนเล่า ?
พ ระ  ผู้เป็นที่พึ่งของเรา
ท่าน ทรงรับการรังสรรค์โลก ไว้เป็นภาระของท่านเอง  ด้วยความเต็มพระทัย
พระองค์ ทรงผูกพันอยู่กับ เรา ชั่วนิจนิรันดร์
 
                มาเถิด !  จง เลิก การภาวนา สมาธิ  กันเสียที !
จง ละทิ้ง  ธู ป    และ    พ ว ง บุ ป ผา    ไว้เสียที !
จะ เป็นไรมี หาก เสื้อผ้าของเจ้า
 จะ ขาดวิ่น  และ  เปื้อนเปรอะ ไปบ้าง ?
 จง ออกไปเฝ้า พระผู้เป็นที่พึ่ง ของเราเถิด
จง  ออกไปพบ    และ  ร่วมแรง ทำงานกับ พระองค์ท่าน
ด้วย หยาดเหงื่อ ของเราเสียบ้าง เป็นไร ? ”
 
 
(  จาก หนังสือ “ คีตาญชลี ”   หน้า  ๓๗   แต่งโดย   “  รพินทรนาถ   ฐากูร ”
 
 
              - - -     ดูกร…  ภราดร    ภราดา   “  พระเจ้า  ”   อยู่กับ เราเป็นนิรันดร์
สา ธุ      ,   อาเมน  ,  อิสลามมาลากุม  ฯลฯ   @
 
                          . . .  

 

ความเห็น

Submitted by โสมคาน on

มีมากล้น เรียกตนว่า ข้าพระเจ้า
พอนานเข้า หลายคน บ่นหาที่
ว่าพระเจ้า หมดยุคหนอ พอกันที
ยามโศกมี ขอพระช่วย ลูกด้วยคน

ยินเสียงบ่น พร่ำมา จากพระเจ้า
หรือโลกร้าว ร้อนแยก แตกทุกหน
มนุษย์หนา กลิ้งกลอก สัปดน
พอทุกข์หน่อย ไม่พ้น มาพึ่งกู

ปากก็พ่น คำว่า ข้ามีสุข
เล่นสนุก กันเป็นบ้า น่าอดสู
เคยคิดไหม มัจจุราชคร่า คล้ายปลาปู
รอวันสู กลับม่อง เข้าช่องเดิม

ยามเป็นสุข กายใจ ตัวใหญ่นัก
พออกหัก หันมา หาตัวเสริม
หาความหมาย ให้ชีวิต คิดเพิ่มเติม
แล้วจึงเริ่ม บอกศรัทธา คลานหากู

Submitted by น้ำลัด on

ตอนที่ผมยังเป็นนักศีกษา
มีเพื่อนคนหนึ่งมันเรียนหมอ
มันมาจากอ.ตาคลี
มันขยันอ่านหนังโคตรๆ
มันไม่ค่อยเก่งแต่มันได้เรียนหมอ

เพื่อนอีกคนหนึ่งเก่งกว่ามันเยอะ มาจากตัวเมืองนครสวรรค์
มันเรียนหมอฟัน วันๆมันอ่านแต่การ์ตูน
แต่มันก็สอบของมันได้...ได้ A ด้วย...ดูมันทำ
และมันก็ไม่สนใจในศาสนาอะไรทั้งนั้น
สนใจแต่เรื่องทำมาหากินแล้วได้เงิน
มันบอกบ้านมันขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
ก็ได้กำไรแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง
ก็ไม่รู้มันจบหมอฟันไปแล้วมันจะฟันกำไรกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์

ไอ้เพื่อนคนที่เรียนหมอ...
วันหนึ่ง...มันบอกว่า "กูเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์แล้วว่ะ"
มันก็มาอธิบายให้ฟังว่า มันก็ไม่รู้หรอกว่าพระเจ้าจะมีจริงหรือไม่จริง
แต่ว่าพระเจ้าจะเป็นศูนย์กลางรวมความตั้งใจของทุกคนที่เชื่อในพระเจ้า
ไม่ว่าพระเจ้าจะมีจริงหรือไม่มีจริง แต่อย่างน้อยก็ทำให้ชีวิตของทุกคนมีเป้าหมายที่เดียวกัน

...และอย่างน้อยมันก็มีเหตุผลของมันที่จะเลือกเส้นทางชีวิตของมันเอง

Submitted by โสมคาน on

กราบเจ้าพ่อ แสงดาว ด้วยร้าวหนัก
ลูกหลงรัก หนึ่งสตรี มีเสน่ห์
ยามกินป้อน ยามนอนเฝ้า แกว่งไกวเปล
ยามป่วยไข้ ทุ่มเท จัดหายา

เมื่อคืนนี้ เมามา นอนหน้าบ้าน
ขอไหว้วาน เจ้าพ่อ ขอปรึกษา
ช่วยดลใจ เธอที อย่าบีฑา
บอกด้วยว่า รักบุญปลูก ลูกแม่ยาย

Submitted by น้ำลัด on

พระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าคือใครกัน

หรือว่าคือ "เจ้ามือ" ที่เป็นพระ
เจ้ามือหวย เจ้ามือไฮโล เจ้ามือไพ่ป๊อก?

หรือว่าคือ "เจ้าเมือง" ไม่ใช่เจ้ามือ
งั้นก็คือเจ้าเมืองที่บวชเป็นพระ อย่างนั้นหรือ?

หรือว่าพระที่เป็น "เจ้าของ"
เป็นเจ้าของชีวิตของเราใช่ไหม?
เป็นผู้ที่ทำให้ตัวเราและทุกสรรพสิ่งมีขึ้นมาใช่ไหม?
พระเจ้าก็เลยเป็นเจ้าของทุกสิ่งเลยใช่ไหม?

แล้วถ้าพระไม่ต้องเป็นเจ้าจะได้ไหม?

เข้าใจว่าศาสนาพุทธไม่มีพระเจ้า
มีแต่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
พระไตรปิฎก พระธรรมวินัย พระภิกษุ ฯลฯ
ถึงแม้พระพุทธจะเคยเป็นเจ้าชาย
แต่เจ้าชายก็สละตำแหน่งมาเป็นพระพุทธใช่ไหม?

คนในภาคเหนือที่นับถือศาสนาพุทธ
เขาก็เรียกพระพุทธรูป(พระประธาน)ว่า "พระเจ้า" ใช่ไหม?

ผู้นำในสมัยก่อนของคนไทยก็ถูกเรียกว่า "พระเจ้า" ด้วยใช่ไหม?
พระเจ้าเม็งรายมหาราช พระเจ้าพรหมมหาราช
พระเจ้าตากสินมหาราช พระเจ้าอยู่หัว พระเจ้าแผ่นดิน ฯลฯ

เท่าที่รู้อีกอย่างหนึ่ง...พระไม่ใช่ลูกกำพร้าแน่ๆ
เพราะเคยได้ยินคำว่า "พ่อพระ"และ"แม่พระ" ด้วยนะ
แสดงว่าพระท่านมีพ่อและมีแม่...ใช่ไหม?

อ้ายแสงดาวเคยเป็น "พ่อพระ" ของใครบางคนไหม?

Submitted by namping on

พระเจ้าเมตต๋าเจ๊า ทุกมิตรอักษร ณ ที่นี้
เปิดประเด็นตรงจุด ขะเจ๊า"ต้องเข้าแจม"

ก่อนอื่นบ่าดีหาว่าน้ำปิงขี้ขัดคอเน้อเจ๊า
พระเยซูบ่าใจ่ศาสนา พระองค์เป็น "ความรัก"

เหตุผลการมาเกิด "ด้วยพระเจ้าทรงรักโลก จึงส่งพระบุตรลงมาเกิด"
ฉะนั้นพระเยซูบ่าขัดแย้งกับศาสนาใดเลย เพราะพระเจ้าฮักมนุษยชาติเท่าเทียม

หลังการตรึงพระเยซูที่เขาโกลละโกธา ต่อหน้ากองทัพโรม
นายทหารใหญ่ยังออกปากยอมรับ*

เกิดอัศจรรย์มืดฟ้ามัวดิน และ ทุกเข่าก็คุกลงยอมรับว่า
"ที่แท้พระองค์คือพระเจ้า"

กำนี้คนก็ฮือมาเจื่อถือยอมรับความจริงนักเข้า ๆ
กรุงโรมและผู้เสวยอำนาจกลัวกระแสประชาชนเจ๊า....เลยประกาศจดทะเบียนว่า

"นับแต่นี้ไปการนับถือพระเยซูคริสต์ คือ ศาสนาของโรม"
เป็นการยอมรับด้วยอำนาจมนุษย์และเรียกชื่อว่าศาสนาคริสต์*

Submitted by namping on

แต่อย่างว่า ขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีเมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนั้น
ก็คือ พระเจ้าอนุญาตหื้อเกิดต๋ามน้ำพระทัย (คงอยากหื้อมนุษย์เรียนรู้)

เมื่อวัฏจักรหมุนเวียนถึงจุดสูงสุด ความเป็นมนุษยคือบ่าจีรัง ความจริงจึงปรากฏ
ก็เกิดการคอรัปชั่น กดขี่ หนักข้อเบื้องหลังความศรัทธาเชื่อถือและอำนาจการเมือง

ปัจฉิมลิขิต:
:หนักขนาดไหน แม่ญิงและผู้คนสมัยนั้นบ่าได้รับอนุญาตหื้ออ่านพระคัมภีร์ มีนักบวชเท่านั้นที่อ่านและนำคำสอน แม่ญิงมีสโลแกนว่า หื้อฮู้แค่ 4 K ก็พอสมบูรณ์แล้ว นั่นหมายถึง Kinder(ฮู้จักเลี้ยงละอ่อน) Kirche(ไปโบสถ์) Kuecken (ขนมเค้กเป๋น)Katoffen(ปลูกมันฝรั่งในสวนจ่าง)

---------------------------------------------
กลุ่มนักศาสนศาสตร์ซึ่งมีมาติน ลูเธ่อร์ (นักบวชหนุ่มชาวเยอรมัน)ก็ลุกมาคัดค้าน
แน่นอนว่าบ่มีแนวร่วมก็บ่าได้ เขามีนักศาสนศาสน์ชาวสวิสต์ และ อังกฤษร่วมเคลื่อนไหว จริง ๆตัวมาตินเองบ่าได้ต้องการแยกนิกาย เขาเพียงแต่ทักท้วงหื้อแก้ไขชำระ ปฏิรูป

-แต่พระเจ้าก็ทำหื้อแนวร่วมของเขาคิดได้นักกว่านั้น จนเกิดนิกายโปรเทสแต้นท์ขึ้นในยุคกลาง* นำโลกก้าวหน้าศิวิไลย์ทุกด้ามาถึงปัจจุบัน

- ศาสนาบ่าทำหื้อโลกสงบได้
แต่ความฮักของพระคริสต์ที่แท้จริงจะเกิดการถ่อมใจ สอนหื้อผู้คนยอมรับความเป็นมนุษย์อันบ่าสมบูรณ์ของทุกฝ่าย *เกิดการอภัยโทษต่อกัน การคืนดีกั๋นใหม่ด้วยความฮักทั้งที่กพร่องทุกฝ่าย

ขะเจ๊ามีความเชื่อมั่นว่าพระเยซูจะอยู่กับเฮาจนกว่าจะสิ้นยุค
ตามพระสัญญาและน้ำพระทัยอันอุดมนั้น..อาเมน

Submitted by namping on

อยากหื้อมิตรอักษรที่เคารพนับถือและผู้สนใจทุกท่าน
ได้อ่านหนังสือของลูกสาวร้านขายนาฬิกาเทนบูม (ฮอลแลนด์)
(คิดว่ามีคนแปลในภาษาไทยแล้ว)

ขะเจ๊าได้อ่านเมินมาแล้ว แม่ชีพี่เลี้ยงท่านหื้อเป็นของขวัญวันคริสตมาสต์
สมัยฝึกฝนตั๋ว ไปแลกเปลี่ยนต๋ามสถานที่อบรมสัมมนาค่ายต่างๆในยุโรป

หากขะเจ๊าปะในเคลเล่อร์
จะบอกชื่อเรื่อง ของหนังสือเล่มนี้*

Submitted by น้ำลัด on

เหล้าบุหรี่จะขึ้นราคาอีกแล้ว
ต่อไปอ้ายโสมคานคงต้องลดการเมาลงครึ่งหนึ่ง
ท่านผู้หญิงบุญปลูกเปิ้นก่อจะลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
ไม่ต้องนอนหน้าบ้านแต่จะให้นอนที่ห้องรับแขกแทน

เรื่องนี้รับรองว่าไม่เกี่ยวกันกับพระเจ้า

Submitted by โสมคาน on

เหล้าบุหรี่ ขึ้นราคา คนค่าตก
สุรายก ยาสูบอัด คล้ายวัดว่า
ใครมีตังค์ สั่งเสพย์ได้ หลายเวลา
หยาดน้ำตา ไหลพราก ผู้ยากจน

ความเป็นธรรม ประกาศหา ถามพระเจ้า
ขอมีเหล้า ให้ยืม ดื่มอีกหน
ลูกอดข้าว ความหิวหนอ ยังพอทน
แต่ทุกข์ล้น รันทด งดสุรา

"ธนาคาร เหล้า"หากมี คงดีแน่
ขอเปิดแต่ คืนค่ำ กับย้ำว่า
ใครมีเหล้า เดินสะพัด ได้อัตรา
เครดิตหนา สิ้นปี มีดอกงาม

ขอพระเจ้า ทุกพระองค์ ท่านทรงโปรด
ยกประโยชน์ ลูกที อย่ามีห้าม
อยากกู้เหล้า โครงการใหญ่ ใครก้อตาม
ติดต่อถาม แสงดาว ท่านเข้าใจ

Submitted by น้ำลัด on

อ้ายแสงดาวครับ...ติดต่อพระเจ้าด่วน
เพื่อขอใบอนุญาต...เปิดธนาคารเหล้า
ตามที่อ้ายโสมคาน...ได้เรียกร้องมา...ครับผม

Submitted by แสงดาว ศรัทธามั่น on

* " อ้ายโสมคาน" เจ้า .... พระเจ้าล่วงรู้ในกมลสันดานของพวกมนุษย์ อวิชา
แต่พระเจ้าก็เมตตา
มนุษย์ต่างหากทีไม่รู้ บางคนรู้ (ถามตัวเองด้วยว่า แล้วตัวคิงด้วยรู้ตัวรึเป่าวะ ) แต่เสแสร้งทำไร้เดียงสาไม่รู้ ( จนน่าเอาหางปลาไม หางปลากระเบน หรือเอาแส้หวายเฆี่ยนโบยน่อง ก้น และพวกนี้ก็น่าเตะด้วย เอ๊ะอ้ายรุนแรงไป ซาดีสซ์ ไป เป่าเนี่ย ? ... เขาเรียก เขาเรียกคนพวกนี้ว่า คนวอก ... วอกสามสิบสองตัวจรดบั้นเอว ยังบ่เต้า คนวอกคนเดียว)

... พวกนี้ที่สุดเมื่อทุกข์ระทมเพราะตัวเองทำเอง ก็ "คลานเข้าหาพระเจ้า ช่วยข้าพระเจ้าที" ...

อ้อเรื่องนั้น ลูกแม่ยายเธอรู้ น่า แม่ยายก็รู้ว่า เจ้าน้อยห้าร้อยแส้ โสมคาน รักคุณแม่ยาย และคุณลูกยายแค่ไหน (มิช่ายถูกข่มขู่ ให้รัก เขารัก จิ๊ง) .... นอนไปเหอะ มาวววแล้วนอนที่ไหนก็ได้(เหมือนตัวเองเคยบอกว่า เมาและง่วงขับรถยนต์ เข้าไปนอนในวัดเลย ล๊วกซิบหายบ่าเฮ้ย บ่าวอกน้อยนี่ ) แต่อย่าเผลอเรอมาวววนอนสลบใต้ท้องรถสิบล้อ เน้อ ถ้าเป็นรถพ่วงก็เป็นรถ สิบคูณ สอง ... ยี่ซาวล้อ แย้วเจ้า แหลวแหลก เลอะแน่ เอาร่างกายไปให้รพ หมอใหญ่ เขาก็ไม่เอา จะเป็น "อาจารย์ใหญ่ ก้อกลายเป็นอาจารย์ แย่ เนื้อ ตับ ไต ไส้ พุง ถูกบดละเอียดไปหมด

Submitted by แสงดาว ศรัทธามั่น on

* * "อ้ายน้ำลัด" คับ... ใช่เขามีเหตุผลที่จะทางชีวิตของตัวเอง(เหมือนตัวเรานั่นแหละ) แม้ทางเลือกนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตาม ... ผิด - ถูก สุข เศร้า โศกาอาดูร เจ็บปวดร้าว อดตาย อดอยากปากแห้งฯลฯ ที่สุดแล้วเขาพึงเคารพตนเอง

... อ้ายว่า พระเจ้าอย่ที่ตัวเราเองด้วย เราเป็นพระเจ้าด้วยก้ได้ เมื่อมี คุณธรรม จริยธรรม และทำดี จริงๆ(เน้า คำว่า จริงๆ มิใช่เพียงหลอกลวงพร่ำสอน คน เหมือนนักบวชในทุกศาสนา แต่ไม่บรรลุธรรม ไม่หลุดพ้น ยังมีกิเลศตัณหา จากความโลภ โกรธ หลง ในยศศักดิ์อยู่ แล้วทำมาเทษนาสั่งสอนคนทำไม สอนตัวเองก่อนดีกว่า อย่ามาเทศนาในสิ่งที่ตัวเองไม่เชื่อเลย มันน่าอายปาก อายใจ อย่าหนานะท่านโยมพระทั้งหลาย เป็นบาปนะ ยิ่งเป็นพระก้อยิ่งบาปมากเน้อ อยากนิมนต์ให้ท่านมาอ่านในกระทู้ของทุกๆท่านที่โพสต์ มาสนทนาธรรมใน Blog นี้จัง

Submitted by แสงดาว ศรัทธามั่น on

** อ้อขอไทษ อ้ายน้ำลัด ที่ถาม อ้ายก็ขอตอบว่า...

... อึ อ้ายแสงดาวบ่เอา อ้ายไม่เคยเป็น พ่อพระของใครๆ นอกจากเป็นพ่อของลูก ... และอ้ายก็ไม่อยากเป็น พ่อพระของใครด้วย เป็นพ่อพระของตัวเองก็ยังบ่ได้ นับสาอะไรจะไปเป็นพ่อพระของคนอื่น

Submitted by แสงดาว ศรัทธามั่น on

*** ปี้ " Namping " เจ้า... ยิ๊นดีเจ้า ตี้ฮื้อความฮู้ แก่หมู่เฮา เรื่อง พระเจ้า แต่อ้ายก็ว่า ด้านหนึ่งศาสนา ก็ทำให้โลกสวยงามได้นะ ถ้ามนุษย์ เครรพ พระเจ้าจริง! (เน้น คำว่า จ ริ ง ! )

- - - ที่โลกเดือดร้อนทุกวันนี้ ทั้งสถาพ สภาวะธรรมชาติถูกทำลายลงทุกทีๆ อันเกิดจากจิตสำนึกของคน และ ระบบโครงสร้างสังคมในส่วนที่ห่วยแตกนี้ (ระบบโครงสร้างสังคมระบบใหญ่ โครงสร้างใหญ่ ก็คือ ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง ระบบการศึกษาวัฒนธรรมในส่วนที่ไม่ได้เรื่องได้ราว ) หากเราประชาชนที่มีจิตสำนูกรู้ทันมากๆ เช่น อ้ายโสมคาน อ้ายน้ำลัด ปี้ Namping และอีกหลายๆคน ฯลฯ และมหาประชาชนไม่ร่วมช่วยกันเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างสังคมในส่วนที่ห่วยแตกนี้ ก็มิมีวันจักเกิดศานติสุข สันติภาพบนดาวโลกดวงนี้ได้ ... ทางอื่นนอกเหนือจากนั้นอ้ายยังบ่มองเห็น หรือว่าสายตาอ้ายอาจมืดบอดก็ได้? หากไม่การเปลี่ยนแปลง โครงสร้างสังคมนี้ โลกก็ไม่มีทางดีขึ้นได้ พวกเราก็มีแต่จะนั่งพูด ขีดเขียน บ่นแช่งด่า ไปวันๆเท่านั้นเอง จนกว่าประเทศนี้ โลกมนุษย์นี้จะอยู่ไม่ได้ด้วยความหายนะต่างๆที่เกิดขึ้น เดี๋ยวนี้เราก็เห็นเป็นรูปธรรมอยู่แล้ว น้ำท่วมเอย ความอดยากหิวโหย เอย อาชญากรรมเอย ธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ถูกทำลายเอย ฯลฯ เราคงต้องรอให้ลูกอุกาบาต วิ่งมาชนโลกเข้าสักวัน หลายๆลูก เอ๊า เรื่องจิ๊ง เป็นไปได้ หรือรอให้พระอาทิตย์ดับซะก่อน ก็คงได้บรรลุโสดาบันกันไปทุกชนชั้น จะได้หมดทุกข์กันซะทีเพื่อนมนุษยชาติเอ๋ย

ในห้วงคำนึงขบถโรม๊านซ์ ::: เสียงประชาชน

 

{ (  กลอนลูกทุ่งกรุงไท    )  }
@ “ประชาธิปไตย “  ก็คือ  “ ประชาธิปไตย “
“ ประชาชน “ เรา  ต้องเป็นใหญ่ ในชีวิต
“เผด็จการ” ที่เป็น “ธรรม” หรือ  หรือ พึงอย่าคิด
ขำ… ขรรรม … ล้วนดัดจริต อำมหิต มิผ่องอำไพ