Skip to main content

 


สมยศ  พฤกษาเกษมสุข
1 ธันวาคม 2556


การเมืองวันนี้กำลังตะลุมบอนกันอุตลุด เริ่มจากการคัดค้าน พรบ.นิรโทษกรรมเหมาเข่งมาเป็นขับไล่รัฐบาล และกำจัดระบอบทักษิณ โดยให้มีการตั้งสภาประชาชนเข้ามาแทนที่สภาผู้แทนราษฎร และการปฏิรูปการเมือง จากการชุมนุมถนนราชดำเนินโดยสงบ อหิงสา ยกระดับสู่การยึดครองศูนย์ราชการด้วยความเหิมเกริม นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยตื่นตระหนกตกใจถึงกับเสนอทางออกให้ยุบสภา ในขณะที่ฝ่ายผู้ชุมนุมขับไล่รัฐบาล ซึ่งมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นแกนนำ  ประกาศท่าทีแข็งกร้าวเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ว่า “แม้จะยุบสภา  ลาออก ก็ไม่เอา จนกว่าจะไม่มีระบอบทักษิณ จะตั้งสภาประชาชน และตั้งรัฐบาลจากประชาชน ให้ไทยมีระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข”

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ยังปราศรัยดุเดือดอีกว่า หลังจากได้รับชัยชนะแล้วจะทำการปฏิรูปประเทศไทย 6 ข้อ คือ  หนึ่ง...วางกติกาเลือกตั้งให้ซื้อเสียงไม่ได้   สอง...ออกกฎหมายคดีทุจริตคอรัปชั่นไม่ให้หมดอายุความ  สาม...ประชาชนถอดถอนนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีได้  สี่...กระจายอำนาจเลือกตั้งผู้ว่าราชการทุกจังหวัด  ห้า...ตั้งกติกาให้ข้าราชการมีคุณธรรม  หก...แก้ปัญหาพื้นฐานด้านการศึกษา  คมนาคม เป็นวาระของชาติ

อันที่จริงข้อเสนอเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในสังคมไทยมาก่อน คณะรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 เคยแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติ และคณะรัฐบาลดรีมทีมที่โฆษณาชวนเชื่อว่า เป็นผู้ทรงคุณธรรมเหลือล้นที่จะมาทำลายระบอบทักษิณให้สิ้นซากไป แต่สุดท้ายแม้แต่พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน หัวห้าคณะรัฐประหารเองยังกลายเป็นแกนนำเสนอ พรบ.ปรองดอง นิรโทษกรรมให้ทักษิณ ชินวัตร และเป็นที่รับทราบกันแล้วว่าบรรดาคณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภานินิบัญญัติล้วนแล้วแต่เป็นพวกลูกท่านหลานเธออันได้แก่พวกอำมาตย์ และบริวารทั้งหลายที่ร่วมกันวางแผนยึดอำนาจนั่นเอง แนวความคิดสภาประชาชน และรัฐบาลดรีมทีมจึงเป็นเรื่องหลอกลวง เพื่อร่วมกันปล้นบ้านกินเมืองมากกกว่าเป็นอย่างอื่น และที่มันเลวร้ายไปกว่านี้ก็คือ สภาพประชาชนมาจากการแต่งตั้งต่างตอบแทนในระบบเผด็จการ ไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตย

ส่วนประเด็นเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น นายสุเทพ เมือกสุบรรณ เป็นนักการเมือง ในพรรคประชาธิปัตย์มายาวนาน เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลหลายสมัยย่อมรู้ดีว่า สำหรับเมืองไทยใครก็ตามที่อ้างตัวว่าซื่อสัตย์สุจริต ใสสะอาดแบบที่เรียกว่า Clean ฉิบหายนั้น  ล้วนแล้วแต่ทุจริตคอรัปชั่นเช่นกัน ไม่เว้นแม้แต่พรรคประชาธิปัตย์ด้วยกันเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปลากระป๋องเน่า ถนนปลอดฝุ่น  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  การขึ้นราคาน้ำมันปาล์ม  การสร้างสถานีตำรวจทั่วประเทศที่เหลือแต่เสา  การทุจริตที่ดิน สปก.  การโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการ ฯลฯ ทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้วิเศษวิโส  เลิศประเสริฐศรีไปกว่ากันเลย

สุดท้ายแล้วการโค่นล้มรัฐบาลไม่ว่าจะด้วยการรัฐประหารโดยทหาร หรือตุลาการภิวัฒน์ หรือด้วยการเป่านกหวีด หรือด้วยการยึดสถานที่ราชการตามแบบฉบับของสุเทพ  เทือกสุบรรณ ล้วนจบลงด้วยการปล้นบ้านกินเมืองอย่างเอิกเกริกเท่านั้นเอง

ส่วนคำว่า “ระบอบทักษิณ” ในความเป็นจริงไม่มีในตำราเรียนในวิชารัฐศาสตร์ หรือการเมืองการปกครองใด ๆ ทั้งสิ้น รัฐบาลทักษิณระหว่างปี 2544 – 2549 เป็นผลผลิตมาจากรัฐธรรมนูญ 2540 ที่เป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดฉบังหนึ่งของเมืองไทย แต่ถ้าระบอบทักษิณหมายถึงอิทธิพลของ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร ต่อการเมืองไทยนั้น สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ พ.ต.ท.ทักษิณ เป็นผู้นำการเมืองที่มีผลงานเป็นไปตามนโยบายที่หาเสียงไว้ เช่น 30 บาทรักษาทุกโรค การปราบปรามยาเสพติด  กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ จึงเป็นที่นิยมชมชอบของประชาชนมากมาย  อีกทั้งการโค่นล้มรัฐบาลทักษิณด้วยการรัฐประหาร ทำลายประชาธิปไตย กลับทำให้ประชาชนสนับสนุน พ.ต.ท.ทักษิณมากยิ่งขึ้น และมีความแข็งแกร่งเมื่อมีการรวมตัวเป็นขบวนการเสื้อแดง   ดังนั้นความที่ที่จะกำจัดระบอบทักษิณ  จึงต้องกำจัดประชาชนจำนวนนับล้านคนไปด้วย ซึ่งเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน

เมื่อพิจารณาสิ่งที่นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ เสนอในเรื่องการจัดตั้งสภาประชาชน และรัฐบาลดรีมทีม สามารถดำเนินการด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 และผลักดันให้มีการออกกฎหมาย เช่น การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 ไม่ใช่ง่ายเหมือนเป่านกหวีด เพราะกลายเป็นปัญหางูกินหางทางการเมืองไปแล้ว  ดังนั้นจึงเหลือทางเดียวคือ การรัฐประหาร ซึ่งเป็นเส้นทางสู่ความฉิบหายกันทุกฝ่าย หากทำไม่สำเร็จก็จะกลายเป็นกบฏ โทษถึงกับประหารชีวิตทีเดียว

ดังนั้นจึงควรมีการเจรจาต่อรองกัน เพื่อหาข้อยุติร่วมกันก่อนที่จะบานปลายไปสู่ความรุนแรงทางการเมือง หรือกลายเป็นสงครามกลางเมืองต่อไป จะเอากันแบบนี้เลยหรือคุณสุเทพ  เมือกสุบรรณ  ?  จะต้องบาดเจ็บ  ล้มตาย กันอีกกี่คน  จึงจะสาสมใจไปสู่การปฏิรูปการเมืองตามแบบฉบับของพระเดชพระคุณท่านทั้งหลาย  ?  ทำไม่จึงปฏิเสธการเจรจาต่อรอง  ?  ทำไม่จึงต้องชนะให้ได้ภายใน 3 วันแบบม้วนเดียวจบ  ?
 

บล็อกของ สมยศ พฤกษาเกษมสุข

สมยศ พฤกษาเกษมสุข
 
สมยศ พฤกษาเกษมสุข
สมยศ พฤกษาเกษมสุข
หมายเหตุ -  ปณิธาน พฤกษาเกษมสุข หรือ ไทบุตรชายของสมยศ พฤกษาเกษมสุข อ่านบทความของพ่อชิ้นนี้ภายในงานเสวนา “การปฏิรูปกระบวนการประกันตัวของผู้ต้องหาคดีความมั่นคงของชาติ” ที่จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 3 ปีแห่งการถูกคุมขังของสมยศ จัดที่มหาวิทยาธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557
สมยศ พฤกษาเกษมสุข
งาช้างไม่งอกจากปากสุนัขฉันท์ใด การปฏิรูปไม่อาจงอกมาจากพวกปฏิกูลการเมืองที่กำลังปิดกรุงเทพ นำความหายนะมาสู่สังคมไทยในขณะนี้
สมยศ พฤกษาเกษมสุข
 “พวกเราใช้ชีวิตบั้นปลายในเรือนจำก็เพราะเราคัดค้านแนวคิดการพัฒนาอย่างแบ่งแยก ซึ่งทำให้เรากลายเป็นคนต่างด้าวในประเทศของเราเอง”