สมยศ พฤกษาเกษมสุข

สมยศ พฤกษาเกษมสุข: ยุติความรุนแรงทางเพศอย่างไร ?

วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ทั่วโลกกำหนดให้เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี แต่ปัญหาความรุนแรงต่อสตรียังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในทุกมิติของสังคมไทย

Pages

Subscribe to สมยศ  พฤกษาเกษมสุข