thanormrak's picture

ถนอมรัก เดือนเต็มดวง

เป็นนามปากกาข้าราชการบำนาญปี 2549 จบปริญญาโท สาขานิเทศและพัฒนาหลักสูตร คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบันใช้ชีวิตสมถะกับภรรยา อยู่ที่ชนบทบ้านทุ่งแป้ง ริมฝั่งแม่น้ำขาน ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ใช้เวลาว่าง อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ ค้นคว้าหาความรู้ รับทราบข้อมูลข่าวสาร สนทนากับผู้รู้ คิด วิเคราะห์ กำหนดเป้าหมายชีวิต แล้วเดินไปหา ในเวลาที่เหลืออยู่...

บล็อกของ thanormrak

บรรทัดทองแห่งชีวิต ปฏิรูปการศึกษา ฉบับ สึนามิ(2)

บรรทัดทองแห่งชีวิต: ประวัติศาสตร์อาจชี้ทางเดิน

บรรทัดทองแห่งชีวิต: ฟากฝั่งแม่ระมิงค์(4)

 

ถนอมรัก เดือนเต็มดวง

 

ราวปี พ.ศ.2506
พอย่างเข้าเดือนสิงหาคมกลางฤดูฝน ฝนเริ่มตกหนัก 3-4 วันติดต่อกัน ย่าบอกว่าวิทยุข้างบ้านประกาศ มีไต้ฝุ่นเข้าเมืองไทย ฝนจึงตกมากกว่าปรกติ ฝนยามนั้นจะตกปรอยๆซึมไปเกือบตลอดวัน ฟ้ามืดมัวด้วยเมฆฝน ไม่มีการเห็นแสงเดือนแสงตะวันกันเลย แล้วจะมีฝนตกหนักนานเกินครึ่งชั่วโมงเข้ามาสลับเป็นพักๆ เท่าที่จำได้นานเป็นวันก็เคยมี ใครซักผ้าก็ชื้นอับอยู่อย่างนั้น พื้นดินบริเวณบ้านผมเปียกแฉะไปหมด ต้นไม้ใบหญ้าเปียกโชกชุ่มอิ่มน้ำ น้ำฝนที่ตกลงมาส่งผลให้ระดับน้ำในน้ำแม่ปิงสูงขึ้นรวดเร็ว ชาวเชียงใหม่สัญจรไปมาต่างกวาดตาดูน้ำแม่ปิง สายน้ำสายหลักที่ผูกพันชาวนครพิงค์เนิ่นนาน ตอนเช้าและตอนเย็นจะมีคนเมืองเชียงใหม่ ทั้งผู้ใหญ่และเด็กๆ แวะไปดูน้ำแม่ปิงกำลังสูงขึ้น บ้างตกจ๋ำ(ยกยอ)ตามข้างหลักรอ 2-3 ราย เห็นรถราผู้คนกระจายตามฝั่ง นับแต่หน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ ผ่านกงสุลอเมริกัน ไปจนถึงร้านวิศาลบรรณาคาร(ปัจจุบัน พ.ศ.2556 อยู่ติดกับร้านเซเวนอีละเวน) ซึ่งอยู่ใกล้ตลาดต้นลำไย

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ thanormrak