บล็อกของ wannaphong

ความล้ำเหลื่อม

       เปรียบ สมัยก่อนมี “เพลงแก้” วรรณกรรมนี้ขอเรียกเป็น “บทความแก้” ก็แล้วกัน หากเพลงแก้ไม่มีวัตถุประสงค์อันตรายแอบแฝงฉันใด บทความแก้ย่อมไม่มีเป้าหมายอื่นไปกว่าเสนอแนวทางคิดนอกกรอ

การค้าระหว่างประเทศกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: ศัตรูหรือกัลยาณมิตร

การค้าระหว่างประเทศ VS การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ศัตรูหรือกัลยาณมิตร

วรรณพงษ์  ดุรงคเวโรจน์

นักวิจัยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

สรุปภาพรวม สภาวะเศรษฐกิจไทยปี 56

                  ส่งท้ายปี 2556 ในคืนสิ้นปีด้วยบทความสรุปสภาวะเศรษฐกิจตลอดปี 2556 

หลักเศรษฐศาสตร์กับโครงการรับจำนำข้าว : อีกหนึ่งเสียงที่รัฐควรฟัง

           เชื่อแน่ว่าหนึ่งในหัวข้อที่เป็นที่ถกเถียงกันในหมู่นักวิชาการเกี่ยวกับรัฐบาลของรัฐบาล..คงไม่พ้นโครงการรับจำนำข้าวที่มีทั้งผู้เห็นด้วยและผู้ไม่เห็นด้วย ในฝั่งของผู้ไม่เห็นด้วย
Subscribe to RSS - บล็อกของ wannaphong