<h3><span style="color: rgb(255,0,0)">&quot;อิสรภาพก็คือคุก ตราบเท่าที่ยังมีคนอยู่เยี่ยงทาสแม้แต่เพียงคนเดียวในโลก&quot;</span></h3> <p>อัลแบร์ กามู นักเขียนรางวัลโนเบลชาวฝรั่งเศส</p> <p>&nbsp;</p> <p>สมัชชาสังคมก้าวหน้าได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจ คุณดารณี ชาญเชิงศิลปะกุล (ดา ตอร์ปิโด) หลังจากนั้น เราเห็นว่า ควรทำกิจกรรมต่อไปตามคำร้องขอของคุณดา ให้เขียนจดหมายและส่งข่าวสาร รวมถึงรูปภาพของเหตุการณ์ต่างๆส่งไปให้</p> <p>ดังนั้น เราจึงริเริ่มโครงการ &ldquo;เขียนจดหมาย ทักทายนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย&rdquo; โดยมีวัตถุประสงค์</p> <ol> <li>มนุษย์ของระบอบประชาธิปไตย ต้องมีเสรีภาพในการเดินทางและเคลื่อนย้ายอย่างเสรี การกักกันหรือกุมขัง โดยไม่มีความผิดไม่ควรเกิดขึ้น ระหว่างการถูกกล่าวหาต้องถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าพิสูจน์ว่ามีความผิดจริง การกักขังที่ผ่านมาจึงเป็นลดฐานะความเป็นมนุษย์</li> <li>กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพได้ถูกบังคับใช้กับผู้มีความเห็นต่างทางการเมือง ซึ่งต้องมีการทบทวน ผู้ถูกกุมขังในขณะนี้จึงเป็นเพียงเหยื่อทางการเมือง</li> </ol> <p>สมัชชาสังคมก้าวหน้า ยินดีเป็นหัวขบวนเปิดโครงการ &ldquo;เขียนจดหมายรัก ทักทายนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย&rdquo; ซึ่งทางสมัชชาฯมีคำขวัญของโครงการนี้ว่า &ldquo;เราจะไม่ทอดทิ้งกัน&rdquo; และสมัชชาสังคมก้าวหน้าจะเขียนจดหมายส่งอย่างน้อยอาทิตย์ละ1 ฉบับ โดยให้สมาชิกหมุนเวียนเปลี่ยนกันเขียน</p> <p>เงื่อนไขของการเขียนจดหมายคือ</p> <ol> <li>ห้ามเขียนหรือกล่าวถึงเรื่องการเมือง เนื่องจากเป็นข้อบังคับของทางเรือนจำ</li> <li>ให้เขียนด้วยลายมือ เพื่อทำให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน เพราะคุณดาและผู้กุมขังอื่นถูกลดฐานะความเป็นมนุษย์ จึงต้องแสดงออกในรักษาสถานะความเป็นมนุษย์นี้ไว้</li> </ol> <p>หากท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการก็ติดต่อมากับผู้ประสานงานสมัชชาสังคมก้าวหน้าที่ อ้นและเล็กสมัชชาฯ หมายเลข&nbsp; 083-8125659, 085-8530329&nbsp; หรือหากสะดวกก็สามารถส่งจดหมายให้กำลังใจคุณดารณี ได้โดยตรงโดยส่งไปที่&nbsp; คุณดารณี ชาญเชิงศิลปกุล ทัณฑสถานหญิงกลาง เรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระบุมุมซองว่า 1/3 อาคารเพชร</p>

บล็อกของ weeklyletter

ฉบับ 16-18 - หนึ่งจดหมายคือหนึ่งกำลังใจ น้ำหมึกสีแดงจากหัวใจสีแดง

ฉบับ 16 – หนึ่งจดหมายที่ส่งไปคือหนึ่งกำลังใจที่มอบให้

ฉบับ14-15 : จดหมายจาก "เสรีปัญญาชน" เรื่องของคุณก็เรื่องของเรา

ฉบับ 14 – จดหมายจาก ‘เสรีปัญญาชน’

สวัสดีครับ พี่ดา ที่เคารพ

ฉบับ12-13: อยากเจอพี่ตัวเป็นๆ - ขอทุก 'เจ้า' คุ้มครองเธอ

ฉบับ10-11: ฉันเห็นคุณจากฝั่งธรรมศาสตร์ ผมฟังเรื่องคุณอยู่ที่นากุ้ง

ฉบับ 8-9: คุณทำให้ผมยืนหลังเตาแก๊สไม่ได้แล้ว - มาดูทะเลด้วยกัน

 ฉบับ 8  -  คุณทำให้ผมยืนหลังเตาแก๊สไม่ได้อีกแล้ว!

 

เขียนที่บ้าน

จดหมายถึง 'ดา' ฉบับ 7: คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย

“ขอเยอะเย้ย ทุกข์ยากขวากหนามลำเค็ญ คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ weeklyletter