Skip to main content
บัณฑิตติดละคร
Remember : War of the Son เพิ่งออกอากาศจบไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ด้วยเรตติ้งทั่วประเทศเกาหลีใต้ที่สูงกว่าร้อยละ 20 
พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล
ถึงสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล : เรื่องบันทึกการขออภัยโทษคดีสวรรคต พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล