Skip to main content
เปิดม่านลุ่มนำฝาง
เป็นการจัดบริการให้คำปรึกษากับกลุ่มเป้าหมายโดยมีการจัดสถานท
เปิดม่านลุ่มนำฝาง
การดำเนินกิจกรรมศูนย์บริการที่เป็นมิตร แบบรุกเข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งแกนนำจะเข้าไปทำกิจกรรมตอนเย็น หลังเลิกเรียนหรือวันหยุดโดยเป็นการเข้าไปกลุ่มต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเรียนรู้การป้องกันตนเอง เช่นการป้องกันการตั้งครรภ์ และโรคติดต่อ
เปิดม่านลุ่มนำฝาง
การดำเนินกิจกรรมศูนย์บริการที่เป็นมิตรที่มีจุดรวมกันภายในหม
เปิดม่านลุ่มนำฝาง
ที่ๆคอยให้คำปรึกษาแนะนำแนวทาง และเป็นกำลังใจ   ซึ่
เปิดม่านลุ่มนำฝาง
การพัฒนาแกนนำให้มีขีดความสามารถในการดำเนินงานเพื่อติดตามหนุนเสริมการทำงานในระดับหมู่บ้านและเชื่อมต่อกับนโยบายในพื้นที่ เพื่อให้การทำงานเหมาะสมกับสถานการณ์และต่อเนื่อง
เปิดม่านลุ่มนำฝาง
 แกนนำทั้งผู้ใหญ่และเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะและแนวคิดของการให้คำปรึกษา โดยเน้นให้แกนนำเอาความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมศูนย์บริการที่เป็นมิตร
เปิดม่านลุ่มนำฝาง
 การอบรมเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธ์ สุขภาพ เพื่อให้ทีมทำงานมีความรู้และความเข้าใจสามารถถ่ายทอดสู่คนในชุมชนได้อย่างถูกต้องซึ่งเราได้รับการอบรมจากทีมวิทยากรของโรงพยาบาลโดยตรง
เปิดม่านลุ่มนำฝาง
 การพัฒนาความรู้ของทีมทำงาน โดยทีมวิทยากรจากโรงพยาบาล มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ HIV และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ฟื้นฟูความรู้เก่าที่ผิด ๆ ไปจากความจริง
เปิดม่านลุ่มนำฝาง
แกนนำชุมชนที่ประกอบไปด้วยผู้ใหญ่และเยาวชนได้รับการพัฒนาความรู้และขีดความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ในเรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษารวมถึงอนามัยเจริญพันธ์โดยมุ่งเน้นทีมแกนนำเอาความรู้ไปขยายในชุมชน 
นาลกะ
“รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต” แปลเรื่อง จากเถ้าธุลี จากต้นฉบับ Out of the Ashes ที่เขียนโดย “Michael Morpurgo” นักเขียนชาวอังกฤษที่เป็นที่รู้จักมากคนหนึ่งในฐานะนักเขียนวรรณกรรมเยาวชน จนถึงปัจจุบัน “Michael Morpurgo” มีผลงานทั้งหมด 95 เรื่อง ได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกกว่ายี่สิบภาษาและนำไปดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ห้าเรื่องด้วยกัน เขาได้รับรางวัลทางด้านวรรณกรรมเยาวชนมากมาย เช่น รางวัล The Children’s Book Award, The Whitbread Award นอกจากนี้ เขายังได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีเกียรติสูงสุดด้านวรรณกรรมสำหรับเด็กของประเทศอังกฤษ
พันธกุมภา
  พันธกุมภาถึง มีนาเมื่อฉบับที่แล้วพี่มีนาได้กล่าวถึงเรื่องการ "ปล่อยวาง" ซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งของการปฏิบัติธรรม เพราะหาไม่แล้วเราก็เป็นเพียงแค่ผู้เผชิญกับความสุขที่จิตใจเกิดขึ้นโดยที่หลงยึดติดอย่างไม่ทันรู้ตัวทั่วถ้วนสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำในที่นี้ก็คือ เรื่องการปล่อยวาง หรือ การวางเฉย ซึ่งคล้ายกับภาษาธรรมที่เรียกว่า "อุเบกขา" นี้ ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง เพราะอย่างที่เราได้รู้กันมานั้นก็คือ ในการปฏิบัติธรรมนั้น ถือว่ามีด้วยกัน 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ การทำสมถะ และการทำวิปัสสนา เท่าที่รู้, การทำสมถะ คือ การทำให้จิตสงบ ทำให้จิตนิ่ง อยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์เดียว ซึ่งการปฏิบัติในสมถะกรรมฐานนี้จะช่วยให้ผู้ที่ปฏิบัติมีจิตที่ละเอียด และนิ่งแช่กับอารมณ์หนึ่งๆ โดยเหมาะแก่การพักจิต หรือการหยุดการคิดแล้วมาสงบจิตให้อยู่ในอารมณ์หนึ่งเดียวก่อน ซึ่งในวิถีนี้ สามารถทำได้หลายรูปแบบเช่น การนั่งสมาธิ ภาวนาพุท-โธ ดูท้องพองยุบ เป็นต้น
พันธกุมภา
มีนา สวัสดี พันธกุมภา รู้ว่าน้องสบายดี พี่ก็ยินดีไปด้วย การดำรงชีวิตอย่างมีสติไม่ใช่เรื่องง่าย พี่ก็ว่างบ้างไม่ว่างบ้าง เพียงแต่ช่วงเวลาที่น้องไม่ว่าง บังเอิญพี่ว่าง ซึ่งเป็นเรื่องดีที่เราจะมีจังหวะชีวิตที่แตกต่างกัน และทำให้การเขียนงานลงตัว พี่ยังคิดอยู่ว่า ถ้าไม่ว่างขึ้นมาพร้อมๆ กัน คงมีปัญหาแน่ๆ สำหรับพี่ ความแตกต่างจึงน่าสนใจ เช่นเดียวกับฤดูที่แตกต่าง ชีวิตที่ขึ้นๆ ลงๆ ช่วงสัปดาห์ที่น้องกำลังมีความสุขอยู่นั้น ชีวิตของพี่เหน็ดเหนื่อยและผจญกับความทุกข์ของคนอื่น แล้วยึดมาเป็นความทุกข์ของตนเอง ... บางทีพี่ก็คิดว่า ทำไมเราจึงเป็นคนอย่างนั้นไปได้ และทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ เพื่อนที่รักและปรารถนาดีคนหนึ่งของพี่เคยบอกว่า “...เธอคงกลัวว่าคนอื่นจะไม่รักเธอ ถ้าเธอไม่ดูแลเขา ไม่ฟังความทุกข์ของเขา...” ก็อาจจะจริง ไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใคร พี่ก็พร้อมจะฟังความทุกข์เสมอ เพื่อนคนนี้เคยแซวพี่ว่า ถ้าเธอฟังแล้วได้เงินค่าตอบแทน ไม่มากชั่วโมงละ 200-300 บาท เธอก็คงกลายเป็นเศรษฐีไปนานแล้ว เพราะคนสมัยนี้ไม่มีใครมานั่งฟังใครโดยไม่ใช่อาชีพ หรือแม้ว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดก็ตาม ก็จะไม่มาทำแบบนี้