บล็อกกาซีน ประชาไท

Althusser1993's picture
14 ธ.ค. 2017 - 17:29
กลุ่มผู้ไร้ความมั่นคง* : กลุ่มพลังใหม่ในการเปลี่ยนแปลงสังคม Guy Standing (2014) ---------------------------------------------แปลจาก : The precariat...
Althusser1993's picture
13 ธ.ค. 2017 - 16:48
  อิสรภาพของคาตาลูญญา: แรงกดดันต่อพรรค Podemos บทสัมภาษณ์ของ Brais Fernández และ Jorge Moruno โดย Eoghan Gilmartin...
nisitreview's picture
11 ธ.ค. 2017 - 20:38
ภาพวาดท่านรพินทรนาถ ฐากูร ระบายด้วยสีธรรมชาติ เพื่อประกอบหนังสือ ชาตินิยม ฝีมือของ สุวัลญา ศักดิ์สมบัติ นักศึกษาจิตรกรรม แห่งศานตินิเกตัน   ปกรณ์...
fookch's picture
11 ธ.ค. 2017 - 19:17
 * ตัวเลขเป็นหน่วย %    - สวีเดน 1.ภาษีที่เก็บจากกำไรของบริษัท (ภาษีเงินได้นิติบุคคล)

Pages