บล็อกกาซีน ประชาไท

streetlawyer's picture
6 ส.ค. 2018 - 21:23
                    สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแคว้นคาตาลุนญ่ามิใช่สิ่งใหม่ที่ประชาชนชาวสเปนมิอาจคาดเดาได้ เนื่องจากประเด็นความต้องการเป็นอิสระ...
Althusser1993's picture
5 ส.ค. 2018 - 16:36
  มาร์กซิสม์ 101 – ระบบสังคมนิยมจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร? (Marxism 101 – What will socialism look like?) By Ben Gliniecki. Translated by Jakkapon P.  
yukti mukdawijitra's picture
5 ส.ค. 2018 - 07:51
วันก่อนปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท-เอกของคณะ ในฐานะคนดูแลหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางมานุษยวิทยา ผมเตรียมหัวข้อมาพูดให้นักศึกษาฟัง 4 หัวข้อใหญ่
streetlawyer's picture
3 ส.ค. 2018 - 20:55
การศึกษาสายสังคมศาสตร์มนุษย์ศาสตร์ ณ ต่างประเทศของนักศึกษาไทยในปัจจุบัน เป็นเรื่องที่สังคมไทยต้องตั้งคำถามให้มากว่า เรียนไปเพื่ออะไร เรียนแล้วได้อะไร...
streetlawyer's picture
1 ส.ค. 2018 - 20:37
กระแสการนึกย้อนคืนวันแห่งความหลังเมื่อครั้งยังเยาว์วัยในช่วงปี ค.ศ.1990-1999 หรือ ปี พ.ศ.2533-2543...
Althusser1993's picture
1 ส.ค. 2018 - 18:18
มาร์กซิสต์ 101 – ทฤษฎีว่าด้วยวิกฤตทุนนิยมแบบมาร์กซิสต์ (Marxism 101 – the Marxist Theory of Crisis of Capitalism)  By Rob Sewell. Translated by...
streetlawyer's picture
31 ก.ค. 2018 - 20:44
ผมเห็นว่า ปัจจุบันคนไทยเลือกข้างทางการเมืองกันไปซะทุกเรื่องนะครับ สิ่งที่เห็นตลอดเวลา คือ การเที่ยวไปป้ายสีใส่ความเห็นหรือผลงานของคนอื่นเสียเลอะเทอะ...
Althusser1993's picture
31 ก.ค. 2018 - 18:57
มาร์กซิสม์ 101 – มายาคติเกี่ยวกับมาร์กซิสม์ (Marxism 101 – The myths about Marxism) By Marxist Student Federation. Translated by Jakkapon P.  
Althusser1993's picture
30 ก.ค. 2018 - 21:10
  มาร์กซิสม์ 101 – ทำไมเราจึงควรเป็นนักสังคมนิยม (Marxism 101 – why you should be a socialist) By Rob Sewell. Translated by Jakkapon P.  
Althusser1993's picture
29 ก.ค. 2018 - 21:13
  มาร์กซิสม์ 101 - 14 คำถามนี่นักมาร์กซิสต์ต้องเจอ (Marxism 101 - Frequently asked questions) By Socialist Appeal. Translated by Jakkapon P.  

Pages