บล็อกกาซีน ประชาไท

streetlawyer's picture
24 ธ.ค. 2018 - 16:35
การประกวดความงามในช่วงหลังได้กลายเป็นเวทีแสดงพลังของความงดงามที่หลากหลาย และใช้ประเด็นการสร้างความเข้มแข็งให้สตรีเป็นแกนหลักส่งเสริมความงาม “...
n.nummueng's picture
21 ธ.ค. 2018 - 09:57
วันพรุ่งนี้ (22 ธันวาคม 2561) จะครบรอบการจำคุก 2 ปี ของ 'ไผ่ ดาวดิน'...
streetlawyer's picture
20 ธ.ค. 2018 - 03:52
ระบอบการกำกับโลกไซเบอร์และตัวแบบในการกำกับดูแลพื้นที่ไซเบอร์
streetlawyer's picture
16 ธ.ค. 2018 - 12:34
4.ความเป็นส่วนตัวในการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล                   ...
streetlawyer's picture
15 ธ.ค. 2018 - 12:16
Internet Communication             ปัจจุบันเทคโนโลยีถือเป็นตัวกำหนดภูมิทัศน์ทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว...
misteramerican's picture
13 ธ.ค. 2018 - 22:31
            "วิญญาณคือ ความทรงจำที่ตกค้าง ไม่ว่าจะเป็นความทรงจำที่ดีหรือเลวร้าย มันจะยังคงอยู่และปรากฏขึ้นเสมอ"
streetlawyer's picture
26 พ.ย. 2018 - 16:03
มาตรการรัดเข็มขัด (Austerity) หรือ นโยบายที่มีแนวโน้มปรับลดค่าใช้จ่ายภาครัฐหรือเพิ่มการจัดเก็บภาษีควบคู่ไปด้วย  ...
streetlawyer's picture
24 พ.ย. 2018 - 16:18
6. ต่อสู้กับอาชญากรรม             ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ ที่ทางผู้พัฒนาและจัดวางจำหน่ายเกม GTA V และ GTA V online ต้องเผชิญนั้น...
streetlawyer's picture
21 พ.ย. 2018 - 12:31
3.การกำกับดูแล
streetlawyer's picture
20 พ.ย. 2018 - 13:34
บทนำ             การมีชีวิตอยู่อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและการทนทุกข์ทรมานให้ถึงที่สุด...

Pages