บล็อกของ buddhistcitizen

เพื่อรำลึกถึงและไว้อาลัย : พุทธศาสนาแบบชาวบ้าน : พุทธศาสนาในมิติแห่งอารมณ์ความรู้สึก และกรณีศึกษาหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

บทบาทของพระสงฆ์ในสงครามความขัดแย้ง

ชั่วชิบหาย ร้ายสุดขีด ลำยองและการเมืองไทยปลายปี 2556 ล้างเลวด้วยล้านดี

กรณีสังฆราชสิ้นพระชนม์ และรัฐศาสนาอำพราง?


ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
พุทธศาสน์ของราษฎร

คุยกับประมวล เพ็งจันทร์ “พุทธศาสนาไม่มีไวยากรณ์” (ตอนจบ)

สุรพศ ทวีศักดิ์
กลุ่มพุทธศาสน์ของราษฎร


คุยกับประมวล เพ็งจันทร์ “พุทธศาสนาที่ไม่มีไวยากรณ์” (ตอนที่ 2)

คุยกับประมวล เพ็งจันทร์ : พุทธศาสนาที่ไม่มีไวยากรณ์(ตอนที่ 1)

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ buddhistcitizen