รายการประกายTalk "80ปี ปฎิวัติประชาธิปไตย 2475"

22 June, 2012 - 16:45 -- iskra

รายการประกาย Talk โดย DJ Bus "80 ปี ปฎิวัติประชาธิปไตย 2475 และ ก้าวต่อไป ประเทศไทย " (20-06-2012) แขกรับเชิญ  ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช   อ.ประจำคณะรัฐศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช  

กับประเด็น

- ความหมายของวันที่ 24 มิ.ย.

- ผ่านมาแล้ว 80 ปี นี้ระบอบการปกครองเราเข้าใกล้ความเป็นประชาธิปไตยหรือยัง

- ชิงสุกก่อนห่าม หรือไม่

- 24 มิ.ย. ต่างจากวันที่ 19 ก.ย.อย่างไร

- การปฎิวัติของคณะราษฎรนี่สำเร็จหรือยัง

- พร้อมด้วยเสียงปราศรัยของคุณดิน ประชาคมจุฬาเพื่อประชาชน หรือ CCP ในฐานะคณะราษฏรที่ 2 เรื่องการต่อต้านประชาธิปไตยของประชาธิปก 

- แถลงการณ์คณะราษฏร ฉ. 1

หรือที่: http://www.konthaiuk.eu/forum/index.php?PHPSESSID=238a6b64127e7236ec496bae6d0832ef&topic=22177.0

ความเห็น

Cheap vibram five fingers shoes is selling in our vibram five fingers store with high quality but lowest price. In today's society, with economic and social development, people's personality liberation become the sole direction of the fashion development. Throughout the world, more and more we see people wearing the vibram five fingers shoes. With vibram five fingers' appeared, it has already cause a revolution in the footwear market, and also caused a wave of five fingers shoes in the group of people! Vibram five fingers sale hot not only for it's peculiar personality and fashion, but only for it's versatility. Wether you needs fitness training shoes, yoga shoes, water sports shoes, or some other variety, the vibram five fingers will meet at least one kind of your needs perfectly. Vibram FiveFingers come in many popular types like: vibram five fingers jaya and vibram five fingers treksport for women, including vibram five fingers bikila, vibram five fingers komodosport, vibram five fingers kso and vibram five fingers sprint available for both men and women, and other styles such as vibram five fingers classic and so on available to men. Now, you can find and purchase these amazing vibram five fingers here, such as vibram five fingers bikila ls and vibram five fingers komodosport ls more available for fitness training and competition running, it has already become the athletes' favorite. In the hot summer, people all like cool running shoes which apply for water sports, vibram five fingers flow, vibram five fingers kso trek, vibram five fingers speed, vibram five fingers kso and vibram five fingers sprint were designed for good for doing water sports! Vibram five fingers men and vibram five fingers womens in http://www.stylishvibramshoes.com will be good to meet you!

ระบบเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม (Participatory Economy)

28 May, 2013 - 17:49 -- iskra

...ข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดการสังคมหลังทุนนิยมข้างต้นนี้ถือเป็นเป้าหมายหลัก และเป็นผลผลิตโดยตรงของการเติบโตของขบวนการโลกาภิวัตน์จากรากฐาน ที่พยายามเสนอทางเลือกใหม่ในการพัฒนาท่ามกลางซากปรักหักพังของโลกสังคมนิยม ในทศวรรษ 1990 ที่นักคิดฝ่ายอนุรักษ์นิยมและฝ่ายเสรีนิยมต่างประกาศว่า “เราไม่มีทางเลือกอื่นใดเหลือแล้วนอกจากระบบทุนนิยมกลไกตลาดและระบอบ ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม” แม้ว่าเป้าหมายดังกล่าวจะยังไม่บรรลุ แต่คุณูปการที่สำคัญที่สุดที่ขบวนการโลกาภิวัตน์จากรากฐานได้สร้างไว้ก็คือ ความหวังที่ว่า “โลกใบใหม่เป็นไปได้” ซึ่งเป็นคำขวัญของขบวนการสมัชชาสังคมโลกนับตั้งแต่ ค.ศ.2001 เป็นต้นมา