MIU: ผ่าทางตันด้วย 'พ.ร.ก.เยียวยาแห่งชาติ' สู่กระบวนการร่าง 'พ.ร.บ.ปรองดองแห่งชาติ' อ่ะครับ

ศูนยวิจัยหมูหลุม (Mooloom Intelligence Unit - MIU)

ในภาวะที่บ้านเมืองกำลังประสบปัญหาด้านความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ประชาธิปไตย ศูนย์วิจัยหมูหลุม (Mooloom Intelligence Unit - MIU) มีข้อเสนอต่อรัฐสภาและรัฐบาลพรรคเพื่อไทยดังนี้

- ประธานสภาเลื่อนกำหนดการลงวาระ 3 ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... อย่างไม่มีกำหนด

- จากนั้นให้รัฐบาลให้ออก "พ.ร.ก.เยียวยาแห่งชาติ" ที่มีสาระสำคัญคือการ "พักโทษ" (อ่านรายละเอียดการพักโทษเพิ่มเติมได้ในช่วงหมายเหตุครับ) นักโทษการเมือง นักโทษทางความคิด จากกรณีของการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย การชุมนุมของคนเสื้อแดง และคดีความมั่นคงของสามจังหวัดชายแดนใด้ ที่ถูกคุมขังอยู่ ส่วนในรายที่อยู่ในระหว่างกระบวนการยุติธรรมนั้น หากมีผลตัดสินเป็นที่สิ้นสุดแล้วผิดจริงก็ให้เข้ารับการพักโทษตามเกณฑ์การพักโทษ โดยการพักโทษนี้จะมีผลไปจนกว่าจะมีการประกาศใช้ "พ.ร.บ.ปรองดองแห่งชาติ" (ที่จะกล่าวในข้อต่อไป)

- เข้าสู่กระบวนการร่าง "พ.ร.บ.ปรองดองแห่งชาติ" โดยใช้ระบบการทำประชามติแบบแยกส่วนในแต่ละมาตรา โดยตัวเลือกแต่ละข้อในแต่ละมาตรานั้นนั้น ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองต้องเข้าชื่อกัน 10,000 คน ถึงจะเสนอตัวเลือกในการทำประชามติแต่ละข้อได้ ตัวอย่างเช่น

หมวด x ว่าด้วยคุณทักษิณ ชินวัตร
มาตรา x
กรณีคุณทักษิณนั้นจะต้อง...
ก.ประหารชีวิต (เสนอโดยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย)
ข.นิรโทษกรรมและตั้งเป็นที่ปรึกษาพลเอกเปรม (เสนอโดยแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ)
ค.ให้เป็นผู้รับซื้อยางในราคากิโลกรัมละ 300 บาท (เสนอโดยกลุ่มชาวสวนยาง)
ฯลฯ


ทั้งนี้ระยะเวลากระบวนการร่าง "พ.ร.บ.ปรองดองแห่งชาติ" และการทำประชามตินั้นจะต้องไม่รวบรัดตัดตอน จะต้องดำเนินการรับฟังความเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วนที่มีและไม่มีสิทธิเลือกตั้ง และรัฐบาลเพื่อไทยจะต้องไม่ทำการซื้อเสียงอย่างที่แล้วมา ถ้าทำได้เช่นนั้นศูนย์วิจัยหมูหลุมก็หวังว่ากระบวนการนี้จะเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับสังคมไทย ด้วยวิธีประชาธิปไตย

อ่ะครับ.


*ช่วงหมายเหตุครับ

ผู้ที่ได้รับการพักโทษจะต้องบำเพ็ญประโยชน์สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงจนกว่ากระบวนการร่าง "พ.ร.บ.ปรองดองแห่งชาติ" และการทำประชามติจะสิ้นสุด

- ผู้ต้องโทษคดีฝั่งเสื้อเหลือง ให้นำไปดูแลเครื่องเสียง ทำความสะอาดรถสุขา ในการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดง หรือหากไม่มีการชุมนุม ให้นั่งชมรายการของเอเชียอัพเดทสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงตามสถานที่ที่กรมคุมประพฤติได้จัดไว้ให้

- ผู้ต้องโทษคดีฝั่งเสื้อแดง ให้นำไปดูแลเครื่องเสียง ทำความสะอาดรถสุขา ในการชุมนุมของกลุ่มเสื้อเหลือง หรือหากไม่มีการชุมนุม ให้นั่งชมรายการของเอเอสทีวีสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงตามสถานที่ที่กรมคุมประพฤติได้จัดไว้ให้

- ผู้ต้องโทษ ม.112 ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรความเป็นไทย บูรพกษัตริย์ไทย รวมทั้งนำไปบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความสะอาดสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า, ลานพระบรมรูปทรงม้า เป็นต้น สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง

- ผู้ก่อคดีความมั่นคงทางชายแดนใต้ต้องนำไปเป็นอาสาสมัครกรีดยางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวสวนยาง สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง

 

รางวัลหมูหลุมอวอร์ด 'ที่สุดแห่งปี 2558'

 
เนื่องในปี 2558 ที่ผ่านมา เป็นปีที่มี 365 วัน ซึ่งถือว่าครบมาตรฐานการเป็นหนึ่งปี ทางสำนักพิมพ์หมูหลุมจึงจะมาขอมอบ "รางวัลหมูหลุมอวอร์ด" ให้กับบุคคลดังต่อไปนี้อ่ะครับ
 

รางวัลข้าราชการยอดเยี่ยมแห่งปี 2558

MIU: เสนอใช้ 'ส.ส. ระบบเพลย์ออฟ' แทน 'ระบบจัดสรรปันส่วนผสม' อ่ะครับ.

สืบเนื่องจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้เสนอสูตรการเลือกตั้งที่เรียกว่า 'ระบบจัดสรรปันส่วนผสม' ที่ให้นำคะแนนคนแพ้คะแนนใน ส.ส. ระบบเขตมานับเป็นคะแนน ส.ส.

ลุงบัณฑิต ฝากประชาสัมพันธ์หนังสือราคาพิเศษอีกแล้ว ณ ครับ.

ลุงบัณฑิต อานียา อาจจะมีชื่อเสียงมาจากการเป็นผู้ต้องหาคดีสำคัญคดีหนึ่ง แต่กระนั้นหลายคนอาจจะลืมไปว่าแกเป็นนักเขียน ณ ครับ