MIU: เสนอใช้ 'ส.ส. ระบบเพลย์ออฟ' แทน 'ระบบจัดสรรปันส่วนผสม' อ่ะครับ.

สืบเนื่องจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้เสนอสูตรการเลือกตั้งที่เรียกว่า 'ระบบจัดสรรปันส่วนผสม' ที่ให้นำคะแนนคนแพ้คะแนนใน ส.ส. ระบบเขตมานับเป็นคะแนน ส.ส. ในระบบสัดส่วนแทนนั้น แต่ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน [อ่านเพิ่มเติมกรณี 'ระบบจัดสรรปันส่วนผสม']
 
ศูนย์วิจัยหมูหลุม (Mooloom Intelligence Unit - MIU) จึงขอเสนอผ่าทางตันให้ประเทศไทย ด้วยการใช้ 'ส.ส. ระบบเพลย์ออฟ' แทน 'ระบบจัดสรรปันส่วนผสม' ของ กรธ. โดยกระบวนการคัดสรร 'ส.ส. ระบบเพลย์ออฟ' นี้คือผู้ที่ได้คะแนนเลือกตั้งอันดับ 2 ในแต่ละเขตเลือกตั้งทั่วประเทศมาคำนวณสัดส่วนเสียงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ ว่าใครมีสัดส่วนเสียงปริ่มๆ เกือบจะเข้าวินมากที่สุด ให้ได้ 77 คนทั่วประเทศ (จังหวัดละ 1 คนโดยทำการเพลย์ออฟกันในจังหวัด และถ้าจังหวัดใดมี ส.ส. ได้คนเดียว ผู้ที่ได้คะแนนอันดับ 2 ถือว่าได้เป็น ส.ส. ในระบบเพลย์ออฟนี้โดยอัตโนมัติ)
 
ทั้งนี้ ส.ส. ในระบบเพลย์ออฟนี้ จะได้รับเงินเดือนสวัสดิการและการคุ้มครองต่าง ๆ เพียงครึ่งหนึ่งของ ส.ส. ระบบปกติ, มีผู้ติดตามและผู้ชำนาญการได้จำนวนครึ่งหนึ่งของ ส.ส. ในระบบปกติ, การลงคะแนนเสียงในสภาก็ให้มีเสียงครึ่งเสียงด้วยเช่นกัน รวมทั้งหากเข้าไปนั่งในรัฐสภาก็ให้นั่งเก้าอี้เสริม (พวกเก้าอี้พับ เก้าอี้พลาสติก) แทนเก้าอี้ปกติ นอกจากนี้ ส.ส. ระบบเพลย์ออฟนี้ หากได้แต่งตั้งให้ได้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร ก็จะสามารถเป็นได้แค่ รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการเท่านั้น
 
อ่ะครับ.
 

รางวัลหมูหลุมอวอร์ด 'ที่สุดแห่งปี 2558'

 
เนื่องในปี 2558 ที่ผ่านมา เป็นปีที่มี 365 วัน ซึ่งถือว่าครบมาตรฐานการเป็นหนึ่งปี ทางสำนักพิมพ์หมูหลุมจึงจะมาขอมอบ "รางวัลหมูหลุมอวอร์ด" ให้กับบุคคลดังต่อไปนี้อ่ะครับ
 

รางวัลข้าราชการยอดเยี่ยมแห่งปี 2558

MIU: เสนอใช้ 'ส.ส. ระบบเพลย์ออฟ' แทน 'ระบบจัดสรรปันส่วนผสม' อ่ะครับ.

สืบเนื่องจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้เสนอสูตรการเลือกตั้งที่เรียกว่า 'ระบบจัดสรรปันส่วนผสม' ที่ให้นำคะแนนคนแพ้คะแนนใน ส.ส. ระบบเขตมานับเป็นคะแนน ส.ส.

ลุงบัณฑิต ฝากประชาสัมพันธ์หนังสือราคาพิเศษอีกแล้ว ณ ครับ.

ลุงบัณฑิต อานียา อาจจะมีชื่อเสียงมาจากการเป็นผู้ต้องหาคดีสำคัญคดีหนึ่ง แต่กระนั้นหลายคนอาจจะลืมไปว่าแกเป็นนักเขียน ณ ครับ