บล็อกกาซีน ประชาไท

Atthasit Muangin's picture
22 ธ.ค. 2016 - 12:49
จำได้ว่าตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวเป็นตน ภาพยนตร์ที่สร้างความเพลิดเพลินและความชื่นอกชื่นใจให้แก่ผมมากที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือหนังเรื่อง "มนตร์รักลูกทุ่ง"...
Pierre_Abelard's picture
22 ธ.ค. 2016 - 09:11
ประวัติศาสตร์แห่งความไม่ต่อเนื่องของอาริสโตเติลในสยาม/ไทยจนถึงการเรียนตรรกศาสตร์ ตอนที่ 2   ธนัชชนม์ ธนาธิป-ปริพัฒน์   หมายเหตุ. บทความนี้ปรับปรุงจาก...
dulyapak's picture
21 ธ.ค. 2016 - 13:21
The Kingdom of Siam and the Advanced Power of ‘Tele-State’...
Pierre_Abelard's picture
21 ธ.ค. 2016 - 10:56
ประวัติศาสตร์แห่งความไม่ต่อเนื่องของอาริสโตเติลในสยาม/ไทยจนถึงการเรียนตรรกศาสตร์ ตอนที่ 1 ธนัชชนม์ ธนาธิป-ปริพัฒน์ หมายเหตุ. บทความนี้ปรับปรุงจาก...
choijunwu's picture
20 ธ.ค. 2016 - 22:53
ชนชาติเกาหลีใต้ ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในชนชาติที่ดื่มหนักและจัดที่สุดชนชาติหนึ่งละครทางโทรทัศน์ของเกาหลีใต้ ที่ส่วนใหญ่ออกอากาศหลังสี่ทุ่มขึ้นไปนั้น...
yodsapon32's picture
14 ธ.ค. 2016 - 21:34
“การเสียสละคือความชอบธรรม มันคือภาระของฉัน ทำให้ฉันเป็นลูกแกะที่จะถูกเอาไปฆ่า” "Selfless are the righteous, burden me, lead me like a lamb to the...
dulyapak's picture
13 ธ.ค. 2016 - 10:58
ทฤษฎีว่าด้วยการพังทลายของรัฐอยุธยา ถูกขับเคลื่อนด้วยกระแสทรรศน์หลากหลายระนาบ เช่น หลักเชื้อชาติ/เผ่าพันธุ์นิยม...
Atthasit Muangin's picture
13 ธ.ค. 2016 - 08:28
อาคิระ คุโรซาวาเป็นผู้กำกับญี่ปุ่นชื่อเสียงโด่งดังที่สุดคนหนึ่งของโลก...
Phuttipong's picture
12 ธ.ค. 2016 - 00:24
บทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง 'ดาวคะนอง' พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล หลังจากที่ผมได้รับคำเชิญชวนจากมิตรสหายบางท่านให้ไปชมภาพยนตร์เกี่ยวกับเหตุการณ์ ๖ ตุลา เรื่อง...
rawee911's picture
10 ธ.ค. 2016 - 19:25
*เรื่องเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่สมัยอยู่ในเขตป่าเขา ปี 2521-2523 จังหวัดตาก เคยเขียนบางตอนลงในเฟซบุคส่วนตัวของผม ปัจจุบันปิดไปแล้ว ผิดผี...

Pages