บล็อกของ Atthasit Muangin

เปรียบเทียบมุมมองของรัฐบาลประเทศกะลาแลนด์กับความเป็นจริง (ภาค 6)

1.  รัฐไทยคิดว่าตัวเองเปรียบได้ดัง

 

      

(10  ประเทศที่ฉ้อราษฎรบังหลวงน้อยที่สุดในโลก)

 

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ Atthasit Muangin