Skip to main content

 

2/2 Election or No Election
ตลก.รธน และ กกต. ร่วมกับ ม็อบ ปกกส. และ ปชป
ให้เลื่อนเลือกตั้ง
แต่ พลเมืองดี (มธก.) เสนอว่า
"ไปเลือกตั้ง ทั้งก่อนและหลัง 2 กุมภา"
Go to the Poll before and on 2 Feb 2014
ด้วยเหตุผล ดังต่อไปนี้

1. ศาล ตลก. รธน.ไม่ได้มีคำสั่งให้เลื่อน
เพียงแต่บอกว่าถ้ามีเหตุจำเป็นก็ให้ออก พรฎ.แก้วันเลือกตั้งได้

2. การพิจารณาว่ามีเหตุจำเป็น ต้องเลื่อนหรือไม่
ศาลรธน.เพียงแต่แนะนำให้ประธาน กกต.ปรึกษากับนายกฯ
ดังนั้น ถ้านายกฯ เห็นว่าไม่มีเหตุจำเป็นต้องเลื่อน
ก็ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ ศาล ตลก. รธน.

3. การออก พรฎ.แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้ง
ตามคำวินิจฉัยของศาล ตลก. รธน.
จะทำได้ต้องปรากฎว่า การดำเนินการจัดการเลือกตั้ง
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
และศาลสั่งเพิกถอนการดำเนินการเลือกตั้งทั้งหมด
ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว คือ การสมัครรับเลือกตั้ง การจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง
การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

แต่การดำเนินการเลือกตั้งทั้งหมด
ที่ กกต.ได้ดำเนินการไปแล้ว ไม่มีกรณีใดที่เป็นการไม่ชอบด้วย รธน.
ศาลจึงสั่งเพิกถอนไม่ได้
เพราะหากสั่งเพิกถอน ก็แสดงว่า กกต.
กระทำการไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ดังนั้น หาก กกต.ยังยืนกรานให้เลื่อน
ก็จะต้องยอมรับด้วยว่าการดำเนินการเลือกตั้งทั้งหมด
ที่ได้กระทำไปนั้น เป็นการไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนญ
และต้องมีความรับผิดด้วยดังเช่น กกต.ชุดวาสนา เพิ่มลาภ เมื่อปี 2549

4. กกต. ก็ยอมรับว่า การเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 26 ม.ค. 57 นี้
ต้องมีการดำเนินการตามกำหนดโดยไม่เลื่อน
ถ้าการเลือกตั้งล่วงหน้า สามารถดำเนินการได้
และมีประชาชนไปใช้สิทธิจำนวนมาก
ก็แสดงว่าไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องเลื่อนวันเลือกตั้ง ดังที่ กกต.อ้าง

5. หากการเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตเลือกตั้งใด
ไม่สามารถดำเนินการได้
เพราะถูก ม็อบสุเทพ/ปกกส/ปชป ขัดขวาง
กกต.ก็อาจสั่งให้ยกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลงวันลงคะแนนใหม่ เฉพาะเขตนั้นได้ ตามมาตรา 78
พรบ. ประกอบ รธน.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.ได้

6. หากมีการเลื่อนวันเลือกตั้ง ตามที่ศาล ตลก. รธน. วินิจฉัย
ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่ได้ดำเนินการไป
รวมทั้งค่าชดเชยความเสียหาย ให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
และพรรคการเมือง ที่ได้ดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งไปแล้วทั้งหมด

cK@อดีตอธิการบดี มธก.

บล็อกของ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
บทความของนักวิชาการฝรั่งสงครามกลางเมือง ในสยามประเทศไทยควรอ่าน ครับ (ข้างล่าง)
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
(ผมได้อ่าน ข้อคิด (ยาวๆ ข้างล่าง) ของปราบ อย่างละเอียดประทับใจ และดีใจ ที่มีเยาวชน คนหนุ่มสาว รุ่นใหม่คิดอะไร ที่เป็นบวก สร้างสรรค์ มากกว่าเป็นลบ และทำลาย)ผมขอเสนอความเห็นเพิ่มเติม cK@MyThoughtRicePledging ดังนี้:
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
 2/2 Election or No Electionตลก.รธน และ กกต. ร่วมกับ ม็อบ ปกกส. และ ปชปให้เลื่อนเลือกตั้งแต่ พลเมืองดี (มธก.) เสนอว่า"ไปเลือกตั้ง ทั้งก่อนและหลัง 2 กุมภา"Go to the Poll before and on 2 Feb 2014ด้วยเหตุผล ดังต่อไปนี้
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
หนึ่ง)“ศรีสิขเรศวร” หรือ ปราสาทเขาพระวิหารปวศ บาดแผล เป็นหลุมดำปราสาท และ ดินเขา ศักดิ์สิทธิ ต้องมนตร์สาปผู้ไม่ใช่ ลูก หลาน เหลน โหลน ของสุริยวรมัน ชัยวรมันไปแตะ ไปต้อง ไปข้อง ไปเกี่ยวโดยขาดความเคารพ ในอดีต ในบรรพชนก็จะมี อันเป็นไป ครับสอง)
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
14 ตุลาคม 2516 ผ่านไปครบ 40 ปี "ไวเหมือนโกหก" และไม่ว่าเราจะเรียกเหตุการณ์นั้นว่าอะไรก็ตาม ก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ของการที่ "ผู้กุมอำนาจรัฐ" กระทำกับประชาชนของตน และก็เกิดขึ้นกลางกรุงเทพมหานคร ที่มาจนถึง ณ วันนี้เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก รวม 4 ครั้งด้วยกัน (นี่ยังไม่นับรวมถึง เหตุการณ์ทำนองเดียวกันที่เกิดขึ้นในต่างจังหวัด หรือในดินแดนชายขอบ)