Skip to main content

ในทัศนะของผม ที่ได้เขียนซ้ำแล้วซ้ำอีก คือ
"สงครามตัวแทน (proxy war) ครั้งนี้
ระหว่างอำนาจเก่า/บารมีเก่า กับ อำนาจใหม่/บารมีใหม่
รวมทั้ง เงินทุนเก่า กับ เงินทุนใหม่"
และ สื่อเก่า กับ สื่อใหม่ นั้น

ฝ่ายรัฐบาล พท+นปช และแนวร่วม
น่าจะเล่นเกมยาว (long game)
โดยใช้ขันติ โสรัจจะ อึด ทน หลึก ถึก
ก็จะ ชนะ ในบั้นปลาย

ฝ่าย ปชป+ปกกส และแนวร่วม
น่าจะเล่นเกมสั้น (short game)
รุก แรง ร้อน
เพื่อนำไปสู้การ รัฐประหาร
โดยขุนทหาร ขุนศาล และ/หรือ องค์กรอิสระของอำมาตย์
ก็จะชนะ (เฉพาะหน้า)

น่าเศร้า ที่ ณ บัดนี้ สยามประเทศไทยของเรา
น่าจะมาถึงจุดแตกหักแล้ว
เราจะหลีกหนี จลาจล นองเลือด กาลียุค
ไปได้อย่างไร หนอ
หรือว่า กาลียุค เท่านั้น แหละ ที่จักนำมาซึ่ง
เสรีภาพ เสมอภาค และ ภราดรภาพ ได้ในบั้นปลาย

cK@Sad&Disappointed

บล็อกของ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
บทความของนักวิชาการฝรั่งสงครามกลางเมือง ในสยามประเทศไทยควรอ่าน ครับ (ข้างล่าง)
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
(ผมได้อ่าน ข้อคิด (ยาวๆ ข้างล่าง) ของปราบ อย่างละเอียดประทับใจ และดีใจ ที่มีเยาวชน คนหนุ่มสาว รุ่นใหม่คิดอะไร ที่เป็นบวก สร้างสรรค์ มากกว่าเป็นลบ และทำลาย)ผมขอเสนอความเห็นเพิ่มเติม cK@MyThoughtRicePledging ดังนี้:
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
 2/2 Election or No Electionตลก.รธน และ กกต. ร่วมกับ ม็อบ ปกกส. และ ปชปให้เลื่อนเลือกตั้งแต่ พลเมืองดี (มธก.) เสนอว่า"ไปเลือกตั้ง ทั้งก่อนและหลัง 2 กุมภา"Go to the Poll before and on 2 Feb 2014ด้วยเหตุผล ดังต่อไปนี้
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
หนึ่ง)“ศรีสิขเรศวร” หรือ ปราสาทเขาพระวิหารปวศ บาดแผล เป็นหลุมดำปราสาท และ ดินเขา ศักดิ์สิทธิ ต้องมนตร์สาปผู้ไม่ใช่ ลูก หลาน เหลน โหลน ของสุริยวรมัน ชัยวรมันไปแตะ ไปต้อง ไปข้อง ไปเกี่ยวโดยขาดความเคารพ ในอดีต ในบรรพชนก็จะมี อันเป็นไป ครับสอง)
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
14 ตุลาคม 2516 ผ่านไปครบ 40 ปี "ไวเหมือนโกหก" และไม่ว่าเราจะเรียกเหตุการณ์นั้นว่าอะไรก็ตาม ก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ของการที่ "ผู้กุมอำนาจรัฐ" กระทำกับประชาชนของตน และก็เกิดขึ้นกลางกรุงเทพมหานคร ที่มาจนถึง ณ วันนี้เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก รวม 4 ครั้งด้วยกัน (นี่ยังไม่นับรวมถึง เหตุการณ์ทำนองเดียวกันที่เกิดขึ้นในต่างจังหวัด หรือในดินแดนชายขอบ)