ประกายTalk "ปัญหาสถานะอำนาจของ ตลก.ศาล.รธน และปัญหาการแก้ไข รธน 2550" กับวรพล พรหมิกบุตร

12 August, 2012 - 15:32 -- iskra

แนะสภาฯเดินหน้าวาระ3 มั่นใจผ่านฉลุย พร้อมด้วยสนทนากับนายซิม ไฮแอท เยาวชนผู้อดข้าวหน้าพรรคเพื่อขอให้นายอภิสิทธิ์ถอนคำพูดเหยียดคนเสื้อแดง

คลิป รายการ ประกายTalk โดย DJ.Bus @KonthaiUK(08 -08-2012) แขกรับเชิญ นายซิม ไฮแอท เยาวชนอดข้าวขอให้อภิสิทธิ์ถอนคำพูดเหยียดคนเสื้อแดง โดยนายซิม ไฮแอท ได้มาตั้งเต็นท์และอดข้าวอดน้ำหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. เวลา 14.00 น.(ขณะนี้ยุติการอดอาหารแล้ว) เพื่อรอยื่นหนังสือถึง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ถอนคำพูดกรณีนายอภิสิทธิ์ กล่าวปราศรัยพาดพิงคนเสื้อแดงบนเวทีสุดท้ายของพรรค ที่สนามกีฬาเวสน์ 2 ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง กรุงเทพฯ เช่น ข้อความว่า "อยากให้คนเสื้อแดงลองนึกดูให้ดีว่ามีใครพามา"

ร่วมด้วยรศ. ดร. วรพล พรหมิกบุตร กับประเด็น ปัญหาสถานะอำนาจของตลก.ศาล.รัฐธรรมนูญ วิเคราะห์ปัญหาการแก้ไข รธน 2550 พร้อมด้วยแนะสภาเดินหน้าวาระ 3 แก้ไขรัฐธรรมนูญ มั่นใจผ่านฉลุย

 

 

ความเห็น

Cheap vibram five fingers shoes, interpreted the concept of world fashion as a means, combined with market demand, represents the concept of the world's advanced design of sports shoes. Taking into account the people a love of aport, so vibram five fingers has designed to make people more healthy when we do exercise. Now, healthy personality already has became a fashion! And personalized design of the barefoot shoes very naturally conforms to the trend of fashion. The fashion personality of vibram five fingers according to the characteristics of a wide variety of sports designed all kinds of shoes. Not only has designed vibrsm five fingers men and vibram women shoes, the shoes designed by function such as vibram five fingers kso trek is more suitable for outdoor sports likes running, leisure,travel and walk off-road, the vibram five fingers komodosports ls is more suitable for athletes to do physical exercise and participate in the running game, and you can wear the vibram five fingers speed to fitness and travel. In the summer, we are all liking water sports! However, water sports are very slippery, that must be very dangerous, so vibram five fingers designed out of several shoes for summer water sports for this, the vibram five fingers flow, vibram five fingers sprint and vibram five fingers kso are your best choice for water sports. Among the vibram five fingers,vibram five fingers classic, vibram five fingers bikila, Vibram five fingers bikila ls, vibram five fingers jaya, vibram five fingers treksport and vibram five fingers komodosport are more suitable for some indoor fitness and running. Cheap vibram five fingers sale in http://www.bestvibramshoes.com, welcome to choose your favorite shoes!

ระบบเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม (Participatory Economy)

28 May, 2013 - 17:49 -- iskra

...ข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดการสังคมหลังทุนนิยมข้างต้นนี้ถือเป็นเป้าหมายหลัก และเป็นผลผลิตโดยตรงของการเติบโตของขบวนการโลกาภิวัตน์จากรากฐาน ที่พยายามเสนอทางเลือกใหม่ในการพัฒนาท่ามกลางซากปรักหักพังของโลกสังคมนิยม ในทศวรรษ 1990 ที่นักคิดฝ่ายอนุรักษ์นิยมและฝ่ายเสรีนิยมต่างประกาศว่า “เราไม่มีทางเลือกอื่นใดเหลือแล้วนอกจากระบบทุนนิยมกลไกตลาดและระบอบ ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม” แม้ว่าเป้าหมายดังกล่าวจะยังไม่บรรลุ แต่คุณูปการที่สำคัญที่สุดที่ขบวนการโลกาภิวัตน์จากรากฐานได้สร้างไว้ก็คือ ความหวังที่ว่า “โลกใบใหม่เป็นไปได้” ซึ่งเป็นคำขวัญของขบวนการสมัชชาสังคมโลกนับตั้งแต่ ค.ศ.2001 เป็นต้นมา