kasian's picture
ไม่มีหลักนามธรรมใดมีค่าควรแก่การเอาชีวิตผู้อื่นไปสังเวย

บล็อกของ kasian

กลุ่มอาการม็อบไทย ๆ ในปัจจุบัน

7 November, 2013 - 01:42 -- kasian
กลุ่มอาการม็อบไทย ๆ ในปัจจุบัน: Thai Mob Syndrome
Overpoliticization --> Political Fanaticism & 
Instant Political Awakening --> Lack of Political Experience and Patience

มรสุมมวลชน: คลื่นการเคลื่อนไหวประท้วงอย่างสันติวิธีในจีน

19 October, 2013 - 11:56 -- kasian
บทความ “A Sea of Dissent: nonviolent waves in China” ของ Michael Caster นักวิจัยและเคลื่อนไหวอิสระผู้เน้นศึกษาเรื่องความขัดแย้งและสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในเอเชีย ได้ประมวลข้อมูลและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวมวลชนระยะใกล้ในจีนไว้อย่างน่าสนใจ ผมขอนำมาเล่าต่อบางส่วนดังนี้

ความเข้าใจผิดเรื่อง [ความเสมอภาค = เหมือนกัน/เป็นแบบแผนเดียวกัน] หรือ [Equality = Sameness/Uniformity]

12 October, 2013 - 12:46 -- kasian
สิ่งที่พึงปรารถนาไม่ใช่ "ให้คนเราเหมือนกันหมด จะได้เท่ากัน" (เอาเข้าจริง ถึงเหมือนกันก็ไม่เท่ากันได้) แต่คือ "แตกต่างแต่เท่ากัน" (เพราะมันคนละเรื่อง) หรือ "แตกต่างกันได้โดยไม่ต้องกลัว" ต่างหาก (Different but equal or To be different without fear.)

ควินติน สกินเนอร์: เสรีภาพ, เสรีนิยมและการเฝ้าสอดส่องติดตาม

10 October, 2013 - 18:04 -- kasian

บทสัมภาษณ์ ควินติน สกินเนอร์ นักวิชาการด้านประวัติความคิดการเมืองชาวอังกฤษสำคัญที่สุดคนหนึ่งในปัจจุบันต่อประเด็นเกี่ยวกับงานค้นคว้าประวัติความคิดเรื่องเสรีภาพและ เสรีนิยมของตะวันตกตลอดชีวิตของเขาโดยภาพรวม แนวคิดมหาชนรัฐ, มาเคียเวลลี, ฮ๊อบส์, การปฏิรูปศาสนา, เชคสเปียร์, มิลตัน, คาร์ล มาร์กซ จนถึงเอ็ดเวิร์ด สโนว์เด็น เป็นต้น

เจ็ดไม่พูด: แคมเปนอุดมการณ์ล่าสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

3 October, 2013 - 16:30 -- kasian
 
ว่าด้วย "เจ็ดไม่พูด"(ชีปู้เจียง) แคมเปนอุดมการณ์ล่าสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีน คุณค่าสากล, เสรีภาพการพูดและพิมพ์โฆษณา, สิทธิพลเมือง, ประชาสังคม, ความผิดพลาดทางประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน, กระฎุมพีข้าราชการ และความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ

4 ไม่คุ้นของวัฒนธรรมสื่อสารมวลชนไทย

1 October, 2013 - 14:06 -- kasian
เราอยู่ในสังคมการเมืองที่มากไปด้วยมรดกของการใช้อำนาจรัฐปิดปากฝ่ายค้านและผู้มีความเห็นต่างไม่ให้ออกสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นปกติธรรมดามานานปี ดังนั้นเมื่อมีการระงับออกรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุผลกลใด (เหนือเมฆ, คนค้นคนตอนศศิน, ฯลฯ) เราจึงคิดแบบแทบจะอัตโนมัติ/เป็นสัญชาตญาณเลยว่า "รัฐบาล", "หน่วยราชการ", "นักการเมือง" แทรกแซงให้แบนอีกแล้ว...

แย้งคุณสมเกียรติ อ่อนวิมล: ต่อประเด็น พรรคที่ "เกิดและเติบโตจากประชาชน"

27 September, 2013 - 23:59 -- kasian
แย้งคุณสมเกียรติ อ่อนวิมล: เส้นแบ่งพรรคการเมืองทางรัฐศาสตร์ที่สำคัญคือเป็นพรรคมวลชน (mass party) หรือพรรคชนชั้นนำ (elite party) ไม่ใช่เกณฑ์หละหลวมว่าเป็นพรรคที่ "เกิดและเติบโตจากประชาชน" หรือไม่

15 ประสบการณ์ลัทธิเหยียดเชื้อชาติของคนต่างชาติในเยอรมนี

24 September, 2013 - 23:05 -- kasian

รวม 15 เรื่องราวการเหยียดเชื้อชาติของคนต่างชาติในเยอรมนี

การเมืองเรื่องประกวดนางงาม: การประกวดมิสมุสลิมาห์ครั้งที่ ๓ ประจำปีนี้ที่จาการ์ตา

22 September, 2013 - 16:26 -- kasian
ท่ามกลางข่าวกลุ่มผู้เคร่งศาสนาอิสลามชาวอินโดนีเซียประท้วงการจัดประกวดมิสเวิลด์ประจำปีนี้ที่ประเทศของตน จนทางผู้จัดต้องปรับลดรายการ งดให้ผู้เข้าประกวดนานาชาติใส่ชุดบิกินีแต่ให้ใส่โสร่งบาหลีแทนและยังถูกรัฐบาลอินโดนีเซียสั่งย้ายสถานที่จัดงานจากกรุงจาการ์ตาไปเกาะบาหลีซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นชาวฮินดู 
 
ก็มีการประกวดนางงามเวอร์ชั่นอิสลามอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาที่จาการ์ตาด้วยเหมือนกัน!

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ kasian