Skip to main content

ไม่มีเสียงใดๆ ความเงียบยังปกคลุม กสม.

จนถึงวันนี้ ยังไม่เห็นแถลงการณ์ ไม่เห็นการโผล่ออกมากล่าวคำใดของ กสม. ต่อกรณีการถูกลอบดักยิงจนเสียชีวิตของคุณไม้หนึ่ง ก.กุนที หรือนายกมล ดวงผาสุก กวีและนักเคลื่อนไหวเสื้อแดง
ไม่ว่าจะเป็นการพูดในนามองค์กร กสม.เอง หรือการพูดแบบเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ กสม.

หากนำไปเทียบกับกรณีของคุณบิลลี่ นายพอละจี รักจงเจริญ ที่สูญหายไป  เพียงวันที่สองของการแพร่ข่าวในโลกออนไลน์ คณะกรรมการ. กสม.บางคนอย่างหมอนิรันดร์ก็ออกมากล่าวถึงแล้ว
และยิ่งนำไปเทียบกับเคสอื่นๆที่เกิดกับ กปปส. หรือ ปชป. นั่น! แอ๊กชั่นของ กสม.ก็ยิ่งออกมาได้อย่างรวดเร็วและแกร่งกร้าวกระตือรือร้น...
การที่ กสม. รีบมีแอ๊กชั่นออกมาต่อกรณีของคุณบิลลี่และคนอื่นๆ นั่นก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมและสมควรมาก แต่ กสม.ก็ควรจะรีบมีแอ๊กชั่นเช่นนั้นต่อกรณีของคุณไม้หนึ่งด้วยเช่นกัน! นี่ จึงจะเป็นการทำงานเพื่อรักษาสิทธิมนุษยชนให้แก่ทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียม ทั่วหน้า! ตามอำนาจหน้าที่ของ กสม.


แต่... สิ่งที่เห็นและเป็นอยู่ก็คือ กับกรณีคุณไม้หนึ่ง ตอนนี้... ทุกสิ่งทุกอย่างในองคาพยบของ กสม.ยังเงียบ....  เงียบเหมือนเป่าสาก! เงียบเหมือนอยู่ในถ้ำอับตันไม่มีลมผ่าน!

การที่องค์กรสิทธิ์มนุษยชนสากล(ฮิวแมนไรท์วอทช์) เขาต้องรีบออกแถลงการณ์ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณไม้หนึ่ง นั่นก็เพราะเขากังวล ห่วงใย ถึงปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ทั้งยังเกรงว่าหากนิ่งเฉยในเรื่องนี้ ก็อาจจะทำให้เกิดการละเมิดสิทธิฯอย่างนี้มากขึ้นอีก และยังเกรงว่ากรณีของคุณไม้หนึ่งนี้ หากไม่ได้รับการสะสาง ทำความจริงให้กระจ่าง ก็อาจจะเป็นเหตุชักนำสังคมไทยเข้าไปสู่ภาวะสงครามได้ นี่จึงเป็นเหตุที่องค์กรสิทธิฯระดับสากลต้องรีบออกแถลงการณ์ต่อกรณีของคุณไม้หนึ่งอย่างรวดเร็ว ฉับไว ในขณะที่องค์กรสิทธิในไทยยังอมสากกันอยู่

เราจะอยู่กันไปอย่างนี้หรือ...!?

มันจะอยู่กันอย่างนี้ต่อไปไม่ได้!!

คน ต่างความคิดเห็นนั่นก็พอจะเห็นต่างและแยกกันอยู่ได้ แต่กับองค์กรที่เกิดขึ้นมาเพื่อปกป้องและยืนยันสิทธิความเท่าเทียมกันของมนุษย์ทุกคนในสังคม คุณจะเลือกปฏิบัติ เลือกที่จะเห็นเฉพาะสิทธิของบางคนบางกลุ่ม ส่วนอีกกลุ่มก็ปิดตาหรือหันหน้าหนีทำมองไม่เห็นอย่างนี้ไม่ได้!!  เพราะมันเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักการ ขัดต่อมโนธรรม ขัดต่อจรรยาบรรณขององค์กรสิทธิมนุษยชนขั้นเลวร้าย!!!

ลองกลับไปอ่านหน้าที่ข้อแรกของ กสม.ตามบทบัญญัติมาตรา 257 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่กำหนดให้คณะกรรมการสิมธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้!

 “ 1.ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือการละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณี ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระทำ หรือละเลยการกระทำดังกล่าวเพื่อดำเนินการ ในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการดำเนินการตามที่เสนอ ให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อดำเนินการต่อไป”
ถามว่า การถูกลอบสังหารทำร้ายจนถึงแก่เสียชีวิตของคุณไม้หนึ่ง มันผิดหรือเป็นข้อยกเว้นจากหน้าที่ในข้อแรกตามหลักการของ กสม.ตรงไหน?? ไม่มี! ไม่มีเลย!! สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณไม้หนึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าชัดเจน แจ่มแจ้ง และตรงตามหน้าที่ในข้อที่หนึ่ง ที่ กสม.จะต้องรีบดำเนินงานอีกด้วย!!!

 
องค์กรสิทธิฯเกิดขึ้นเพื่อปกป้องคุ้มครองและยืนยันในสิทธิของมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันทั่วหน้า เพื่อไม่ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งเกิดความรู้สึกว่าตนถูกข่มเหงรังแกและละเมิดสิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียว จนอาจจะนำไปสู่การจับอาวุธลุกขึ้นมาเข่นฆ่ากันอย่างตาต่อตาฟันต่อฟัน

แต่องค์กรสิทธิในไทยที่เป็นองค์กรอิสระจัดตั้งขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมรับเงินจากภาษีประชาชนคนไทยปีหนึ่งกว่าร้อยเจ็ดสิบสามล้านบาทอย่าง กสม. กลับ.........................................................................................  ...................................................................................................................  เป็น...............................................................................................................................................................................    เช่นที่เป็นอยู่

ผลไม้สวยๆที่ผมเอามาฝาก กสม.ครับผมจึงคิดว่า เอาอย่างนี้ดีไหม หากไม่มีแถลงการณ์ใดๆจาก กสม. ต่อกรณีของคุณไม้หนึ่ง นับแต่นี้ต่อไป ก็ถือว่าเรา ถือว่าประเทศนี้ไม่มีองค์กร กสม. ไม่มีองค์กรที่เกิดขึ้นมาเพื่อปกป้องและรักษาทั้งยืนยันสิทธิของมนุษย์ทุกคนในสังคม
และหากจะมีการออกแถลงการณ์ใดๆจากกลุ่มคนที่อ้างว่าตนเป็น กสม. นั่น! เราก็ถือว่าเป็นแค่การอ้างของกลุ่มคนอำมหิตที่เลือกข้างเลือกฝ่ายไปแล้ว และเขาออกมาพูดเรื่องสิทธิก็เพื่อจะยกสิทธิของกลุ่มพวกเขาให้เหนือกว่าสิทธิของผู้คนในกลุ่มอื่นๆเท่านั้น!!!
#โบกมือบอกลากันทีประเทศนี้ไม่มีกสม.

:

:

เพิ่มเติม   ข่าวนพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวถึงนายพอละจี รักจงเจริญ http://www.ryt9.com/s/tpd/1880824

               แถลงการณ์ของฮิวแมนไรซ์ว็อทต่อกรณีคุณไม้หนึ่ง http://prachatai.com/journal/2014/04/52855

               อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ http://www.nhrc.or.th/2012/wb/th/contentpage.php?id=2&menu_id=1&groupID=1&subID=2

บล็อกของ Road Jovi

Road Jovi
หลายวันก่อน มีชายสูงอายุ ท่าทางเหมือนคนจรจัดเข้ามาดูต้นไม้ 
Road Jovi
ป่าไม้น่านหายไปไหน?-เป็นแคมเปญเรียกความสนใจของกลุ่มเอ็นจีโอบางกลุ่มอยู่...-คำตอบของคำถามข้างบน หากไปถามนักอนุรักษ์(ทำท่าจะเดินทางไปหาคำตอบกันอยู่นี่) ก็ไม่พ้นเกี่ยวเนื่องกับซีพี ข้าวโพดอาหารสัตว์ บลา บลา บลา....
Road Jovi
van van.รถแว๊นซ์เพื่อชีวิต
Road Jovi
ผมจะเขียนเรื่องนี้เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อที่จะจบประเด็นทั้งหมดก็แล้วกันนะครับ เพราะคิดว่าการถกเถียงกันไป-มาในโลกออนไลน์ ด้วยการโพสต์หรือเม้นเฉพาะข้อมูลที่ตนต้องการนำเสนอ มันไม่มีประโยชน์อะไรเลย ไม่ได้ช่วยให้สังคมเข้าใจความจริงมากขึ้น ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านหรือภาครัฐ ทั้งรังแต่จะทำให้สังคมเกิด
Road Jovi
 ข่าวสารในโลกวันนี้มีความหลากหลาย.......หลายอย่างก็เป็นความจริงที่เสนอตัวเองอย่างครบถ้วนรอบด้าน พอๆกับที่หลายอย่างก็เป็นความเท็จหรือจริงปนเท็จที่แต่งเติมเสริมเรื่องราวจนโอเวอร์เกินไป
Road Jovi
เมื่อหมู่คนให้ความชื่นชมแก่ใคร คนๆนั้นก็จะได้รับความนิยม.เมื่อได้รับความนิยมมากๆ ก็จะมีความสำคัญ.และเมื่อสำคัญมากๆ เขาย่อมได้รับการสถาปนาให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันใครจะแตะต้องมิได้...... 
Road Jovi
     ไปเชียงใหม่ครั้งที่ผ่านมา นั่งคุยกับมิตรสหายทั่นพี่นักเขียน ผมเล่าว่า พักหลังมันยากเหลือเกินที่ผมจะทำใจไปร่วมงานกับกลุ่มอนุรักษ์ ngoหรรมใหญ่หรรมน้อยทั้งหลาย เพราะทัศนะคติไม่ตรงกัน ในช่วงกปปส.ออกมาไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง พวกเขาเหล่าต่างชัดเจนว่าเห็นด้วยร่วมเป็นแรงพลังหน
Road Jovi
ไม่มีเสียงใดๆ ความเงียบยังปกคลุม กสม.จนถึงวันนี้ ยังไม่เห็นแถลงการณ์ ไม่เห็นการโผล่ออกมากล่าวคำใดของ กสม. ต่อกรณีการถูกลอบดักยิงจนเสียชีวิตของคุณไม้หนึ่ง ก.กุนที หรือนายกมล ดวงผาสุก กวีและนักเคลื่อนไหวเสื้อแดง
Road Jovi
เฮ่อ.... เหนื่อยเหมือนกันนะ เห็นตรรกะการออกมาสนับสนุนเห็นด้วยกับพรบ.สุดซอยนี้แล้ว...ถ้าเพื่อหวังความสงบสุขสมานฉันท์ แล้วเราต้องลืม ต้องยกเว้นกันไปนี่ เขาทำมากันเท่าไหร่แล้ว หลายครั้งแล้วในประวัติศาสตร์ และผลสุดท้าย ลืมกันได้ไม่นานก็ออกมาฆ่ากันอีก เพราะอะไร..??