บล็อกของ radicalmovement

(ถอดบทสนทนา) รายการแรงงานก้าวหน้า ตอนที่ 2 : ในสภาวะวิกฤติ COVID-19 กับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ถูกลืม

(ถอดบทสนทนา) รายการแรงงานก้าวหน้า ตอนที่ 1 : หากมีรัฐสวัสดิการและเงินเดือนพื้นฐานถ้วนหน้าเพื่อชีวิต (UBI) จะส่งผลอย่างไรต่อการต้านภัยโควิด

Subscribe to RSS - บล็อกของ radicalmovement