สมาชิกรัฐสภายุโรป เรียกร้องให้สอบสวนการหายตัวไปของวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์

[ สมาชิกรัฐสภายุโรป เรียกร้องให้สอบสวนการหายตัวไปของวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ]

สมาชิกระดับแนวหน้าของรัฐสภายุโรป ได้แก่ Heidi Hautala รองประธานรัฐสภายุโรป รับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย, Maria Arena ประธานคณะอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน, Daniel Caspary ประธานคณะผู้แทนความสัมพันธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลไทยและกัมพูชาสอบสวนกรณีการหายตัวไปของวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ แถลงการณ์มีใจความดังนี้
“ เรามีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักกิจกรรมทางการเมืองและสิทธิมนุษยชนชาวไทย คุณวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเพิ่งหายตัวไปในกรุงพนมเปญ ด้วยเหตุนี้เราจึงเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาและไทยรีบสอบสวนกรณีดังกล่าวโดยทันที เรารำลึกว่าการลักพาตัวเป็นการละเมิดสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ(CED) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง(ICCPR) เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องระดับชาติต้องรับรองว่าอาชญากรรมเช่นนี้จะถูกสืบสวนสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพและนำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เรายังกังวลเกี่ยวกับกรณีการแลกเปลี่ยนตัวผู้เห็นต่างทางการเมืองในภูมิภาคอาเซียน หลักการห้ามผลักดันไปเผชิญอันตราย(Non-Refoulement)เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเคารพในหลักกฎหมายสากล ดังนั้น เราจึงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรับรองสิทธิและความปลอดภัยของผู้กำลังหาที่ลี้ภัย เสรีภาพในการแสดงออกเป็นสิ่งสำคัญในสิทธิเหล่านี้ ซึ่งจะทำให้ผู้เห็นต่างสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างสันติ ”
นอกจากนี้ คณะกรรมการว่าด้วยการหายสาบสูญโดยถูกบังคับแห่งสหประชาชาติ ได้เรียกร้องกัมพูชาให้ค้นหาวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์อย่างรวดเร็ว ซึ่งก่อนหน้านี้มีผู้ลี้ภัยไทยขั้นต่ำ 8 คน หายสาบสูญในลาวและเวียดนาม