โรฮินจา

ว่าด้วย “โรฮิงญา” กับ “โรฮินจา”

ข้อเสนอจากราชบัณฑิตยสถานเกี่ยวกับชื่อเรียกของชาวมุสลิมจากประเทศพม่าที่รู้จักกันในนามว่า “โรฮิงญา” ให้เรียกเป็น “โรฮินจา” นั้น ได้รับความสนใ

Subscribe to โรฮินจา